DOGAĐANJAGOSPODARSTVONASLOVNICA

S priopćenjem za javnost oglasila se tvrtka Slatina kom d.o.o. Slatina

Sukladno nedavnim događajima vezanim uz održano Međustranačko vijeće na temu poslovanja tvrtke Slatina kom d.o.o., ista se oglasila s priopćenjem za javnost.

Priopćenje tvrtke Slatina kom d.o.o. Slatina prenosimo u cijelosti:

Drage sugrađanke i sugrađani,

komunalna tvrtka  Slatina kom d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Slatine i svoje poslovanje usklađuje sa Zakonom o trgovačkim društvima,  tvrtka je koja pruža komunalne i javne usluge, te je njeno poslovanje definirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o gospodarenju otpadom, kao i svim pripadajućim Pravilnicima i pod zakonskim aktima.

Tvrtka Slatina kom je trgovačko društvo u sto postotnom vlasništvu Grada Slatine, koja pruža komunalne usluge svojim sugrađanima i ne može svoje poslovanje kao ostala trgovačka društva prilagoditi samo tržišnim uvjetima na način da slobodno formira cijene svojih usluga i proizvoda kako bi iste pokrile troškove redovnog poslovanja.

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, Članka 75., „ Cijena javne usluge“, stavak 5. kaže:

„Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obavezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje  javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.“

U navedenom Zakonu, Članak 66., „Odluka o načinu pružanja javne usluge“ također stoji:

     (1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge donosi odluku koja sadrži između ostalog, Alineja 6. „iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena.“

Iz svega navedenog je vidljivo da tvrtka Slatina kom svoje poslovanje usklađuje s pozitivnim Zakonskim propisima koji uređuju njeno poslovanje.

Osim toga bitno je pojasniti neke činjenice koje su dovele do povećanja cijena minimalne javne usluge. Navedenu cijenu ne čine samo troškovi plaća djelatnika, što je istaknuto u priopćenjima prethodnih dana, cijena mora pokriti i sve ostale troškove, kao što su troškovi vozila (npr. samo novonastali trošak kasko osiguranje nabavljenog komunalnog vozila iznosio je 3.000,00 EUR); trošak analize otpadnih voda na odlagalištu koji se povećao s 5.000,00 EUR na 13.000,00 EUR; troškovi prikupljanja, prijevoz i zbrinjavanje reciklabilnog otpada povećali su se s 17.000,00 EUR na 35.000,00 EUR; trošak amortizacije se povećao s 17.000,00 EUR na 52.000,00 EUR, financijsko jamstvo i osiguranje odlagališta koje je uvedeno od prošle godine iznosilo je dodatnih 8.500,00 EUR, itd…

Isto tako u javnosti se spominju pojedini gradovi, gdje su cijene usluge niže, što nije usporedivo, jer se ne mogu uspoređivati gradove velikog obima usluge, što smanjuje cijenu usluge po korisniku (Zagreb, Osijek), a ni sve informacije nisu u potpunosti točne.

Cijena usluge u gradu Slatini se može eventualno uspoređivati s gradovima slične veličine iz okruženja, kao što su: Kutina 67,17 KN, Đurđevac 53,10 KN, Pitomača 53,34 KN, D. Miholjac 45,88 KN, Orahovica 44,40 KN, Virovitica 42,48 KN, Našice 74,74 KN, a Slatina 34,51 KN, za sada. Također, neki od navedenih gradova planiraju novo povećanje cijene cijena, kako bi pokrili sve novonastale troškove.

Slatina kom poziva sve dionike u donošenju odluke o fiksnom dijelu cijene minimalne javne usluge (Gradonačelnik i Gradsko vijeće) da nađu zajednički jezik i model koji će definirati cijenu, koja će pokriti sve nužne troškove (koja je propisana i zakonom), a ujedno će osigurati i dugoročnost, kvalitetu i razvoj usluge odvoza i zbrinjavanja otpada na području grada Slatine.

Slatina kom d.o.o.
Direktor: Sanjin Hmelik

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button