GOSPODARSTVO

GRAS: Oglas za radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca ili stručni/a suradnik/ca za provedbu projekata

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaposli se i ti!” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda te Odluke Upravnog vijeća od 11.06.2018. godine, ravnateljica Gradske razvojne agencije Slatine objavljuje OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u nepunom radnom vremenu (4 sata dnevno) za sljedeće radno mjesto:

 • 1 izvršitelj /ica – viši/a stručni/a suradnik/ca ili stručni/a suradnik/ca za provedbu projekata

Kandidati / kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VŠS, VSS, odnosno magistar struke, stručni specijalist društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na osobnom računalu
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje upravljanja projektnim ciklusom
 • Poznavanje upravljanja projektima EU
 • Odgovornost u radu
 • Organiziranost i samostalnost u radu

Kandidati / kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • Molbu (vlastoručno potpisanu)
 • Životopis (vlastoručno potpisan)
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO o stečenom radnom iskustvu)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne starije od 6 mjeseci)
 • Dokaz o poznavanju upravljanja projektima i EU projektima

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina kandidata prijavljenih na oglas može se imenovati stručna komisija.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih tekstova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog znanja na određenim poslovima, intervjuom.

O rezultatima provedenog oglasa i izboru kandidata obavijestit će se osobe koje su sudjelovale u tom postupku u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog oglasa na adresu: Gradska razvojna agencija Slatine, Braće Radić 2, 33520 Slatina.

Oglas se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske razvojne agencije Slatine.

Ravnateljica:
Teodora Fišer, dipl.ing.

Related Articles

Back to top button
Wordpress Content Copy blocker plugin by JaspreetChahal.org