DOGAĐANJAGOSPODARSTVONASLOVNICASPONZORIRANA OBJAVAŽUPANIJA

Hrvatski duhani na putu prema ugljičnoj neutralnosti: ekološkim akcijama nadoknađuju kompletnu biomasu za sušenje duhana te su uklonili preko 15 tona otpada s Papuka

U suradnji s Hrvatskim šumama zasadit će se više od 7000 presadnica bukve, dok je s JU PP Papuk i Općinom Velika organizirano čišćenje divljeg odlagališta otpada

Virovitica, 12. siječnja, 2024. – Hrvatski duhani, najveći otkupljivač duhana na području Podravine i Slavonije koji posluje u sklopu BAT Grupe, svojim ulaganjima u održivo poslovanje kontinuirano podižu ljestvicu u ESG postignućima u domaćoj poljoprivredi, a na putu prema ugljičnoj neutralnosti svog poslovanja najkasnije do 2030. godine pokrenuli su nove projekte s Hrvatskim šumama i Javnom ustanovom Park prirode Papuk kojima ostvaruju dodatan pozitivan utjecaj na okoliš.

U suradnji s Hrvatskim šumama pokrenut je projekt tijekom kojeg će se ove godine zasaditi više od 7000 presadnica obične bukve na području Šumarije Slatina u Voćinu, čime će Hrvatski duhani prirodi nadoknaditi kompletnu biomasu koju su proizvođači duhana, kooperanti HD-a, utrošili za sušenje duhana tipa virginija u prošloj godini. Dodatno, djelatnici Hrvatskih duhana su s Javnom ustanovom Park prirode Papuk i Općinom Velika u prosincu realizirali akciju čišćenja divljeg odlagališta otpada u mjestu Doljanci u općini Velika. U akciji je prikupljeno gotovo 15 tona otpada, a uz pomoć mještana volontera očišćeno je oko 900 litara otpada iz teško pristupačnih obližnjih dijelova vodotoka. Divlje odlagalište se nalazilo u neposrednoj blizini potoka Stražemanka, dijela ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Potoci oko Papuka.

Održivost je okosnica našeg poslovanja, a u Hrvatskim duhanima nastojimo biti predvodnici održive poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Uz najviše standarde održivosti koje primjenjujemo u vlastitom poslovanju, želimo podržati i važne projekte u zajednici u kojoj poslujemo, te su ove akcije primjer naše predanosti zajedničkoj brizi za okoliš”, objasnio je Predrag Petrović, rukovoditelj odjela održivosti Hrvatskih duhana.

U BAT-u je održivost jedna od temeljnih vrijednosti poslovanja, te se Grupa obvezala postići ugljičnu neutralnost u cijelom svom lancu vrijednosti do 2050. godine. Hrvatski duhani su unutar Grupe prepoznati kao lideri na tom putu. Kompanija je prošle godine dobila prestižni AWS certifikat Saveza za upravljanje vodama (Alliance for Water Stewardship), čime su dodatno potvrđeni napori koje ulaže u očuvanje voda. Hrvatski duhani tako investiraju u unapređenje sustava navodnjavanja kap po kap kako bi podigli navodnjavanje značajno iznad nacionalnog prosjeka, na ukupno 27% rasađenih površina već do 2025. godine, čime bi uštedjeli 49 posto vode. Osim toga, Hrvatski duhani kontinuirano povećavaju reciklirani otpad na razini poljoprivrednih gospodarstava kroz povećanje recikliranja sjetvenih plitica i prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja, osiguravaju poštivanje načela zaštite zdravlja i sigurnosti, osobito tijekom primjene sredstava za zaštitu bilja i tijekom berbe zelenog lista duhana, povećavaju prinos po gospodarstvu i poboljšavaju standard proizvođača kroz primjenu dobrih poljoprivrednih praksi.

Hrvatski duhani su prije šest godina pokrenuli jedan od najvećih investicijskih projekata u tehnologiju berbe u kojem je nabavljeno više od 70 mehaničkih berača, kojima je ove godine obrano skoro 60% kompletnog uroda duhana, čime je smanjen problem nedostatka radne snage, a smanjeni su i troškovi berbe duhana. Uz sve aktivnosti na postizanju ambicioznih ciljeva u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, djelatnici Hrvatskih duhana aktivni su i u lokalnim ekološkim akcijama. U suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Papuk i Općinom Velika uključili su se u zadnjim danima prosinca i u čišćenje divljeg odlagališta na Papuku.

Hrvatski duhani redovito u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Papuk vode brigu o zaštiti okoliša te smo se rado uključili i u akciju čišćenja divljeg odlagališta koje je godinama ugrožavalo naš okoliš. Redovitim sudjelovanjem u eko-akcijama želimo poboljšati kvalitetu života u zajednici u kojoj djelujemo i doprinijeti stvaranju Boljeg sutra (A Better TomorrowTM) za nadolazeće generacije”, izjavio je Igor Reesch iz odjela održivosti Hrvatskih duhana

Najvećim dijelom područje Ekološke mreže Potoci oko Papuka karakterizira netaknuta priroda, a naš cilj je vratiti iskonsku prirodu i u one dijelove koji su narušeni čovjekovim djelovanjem. Potočna voda Stražemanke izvire u zaštićenom području, a zbog divljeg odlagališta za kišnih razdoblja otpad je podzemnim tokovima u obliku tekućina I mikročestica ulazio u Stražemanku. Potom se voda slijevala u naseljeni dio Doljanaca i dalje gdje su ju mještani koristili između ostalog i kao vodu za napajanje domaćih životinja, za zalijevanje vrtova i slično. Na taj način je otpad, nažalost, kružio u vodi i tlu i tako ugrožavao zajednicu”, objasnila je Sanja Galović rukovoditelj odjela za projekte iz JU PP Papuk.

(nm/Hrvatski duhani, sponzorirana objava)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button