DOGAĐANJAGOSPODARSTVONASLOVNICA

Lag Marinianis održao početnu konferenciju projekta “LAGam – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi”

Dana 10. srpnja u Čađavici Lag Marinianis održao je početnu konferenciju za projekt pod nazivom LAGam – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi. Sve prisutne pozdravio je Predsjednik LAG-a ujedno i domaćin g. Mirko Rončević. Voditeljica projekta Renata Butka predstavila je projekt, njegove vremenske sljedove aktivnosti te krajnju svrhu projekta.

Projekt je odabran u pozivu na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu „Podrške programima usmjerenim mladima”. Predsjednik LAG-a Marinianis Mirko Rončević u Zagrebu Ugovor o sufinanciranju potpiso je 18. svibnja 2018. godine sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je Posredničko tijelo razine 1 i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društvakoje je Posredničko tijelo razine 2. Projekt se provodi 18 mjeseci vrijednosti 660.856,13 HRK.

Partneri LAG-a Marinianis na projektu su Lokalna akcijska grupa Bosutski niz, Općina Čađavica i Općina Sopje.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost mladih na lokalnoj razini sa područja LAG-ova Marinianis te Bosutski niz. Najveći problem napodručju provedbe projekta iskazan je kroz socijalnu isključenost mladih, nezainteresiranost te nedovoljni sadržaji u lokalnoj zajednici koji nisu prilagođeni mladima

Projektom je obuhvaćena ciljana skupima mladih od 15 do 29 godina, te je u planu educirati 150 mladih kroz edukacije PCM-a, ECDL-a, njemačkog i engleskog jezika, pripremu za državnu maturu, voditelja seljačkog gospodarstva, edukacija – mladi i EU fondovi, prevencije nasilja te radionicom CLLA-a.

Projektom će se implementirati društvena oprema (solarnih klupa) koje će biti postavljene na područjima partnera tj. u Sopju  i Čađavici.

Projekt će adresirati te riješiti socijalnu isključenost i nedostatak vještina potrebnih mladima pri zapošljavanju te osmišljavanje slobodnog vremena za mlade. Umrežavanje LAG-ova zamišljeno je kroz međusobne posjete ciljnih skupina LAG-ova. Sve navedeno doprinijeti će ispunjavanju ciljeva projekta poput uključivanje mladih u zajednicu, povećanje socijalizacije te komunikacijske i društvene vještine, povećati će se pristup informacijama mladima o tome kako i gdje provesti slobodno vrijeme, kako se uključiti u djelovanje u lokalnoj zajednici i sl. Suradnjom s LAG-om Bosutski niz planirana je kao razmjena iskustava i primjeri dobre prakse odnosno umrežavanje mladih sa područja oba LAG-a.

Partneri Općine Spoje g. Berislav Androš i voditelj LAG-a Bosutski niz po završetku su zahvalili LAG-a Marinianis na suradnji te se raduju i novim zajedničkim projektima. (LAG Marinianis / Foto: R. Turkalj i Marijo Kokorić)


 

 

Related Articles

Back to top button
Wordpress Content Copy blocker plugin by JaspreetChahal.org