DOGAĐANJANASLOVNICAŽUPANIJA

Oliver Jukić je novi/stari dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Oliver Jukić ponovno je izabran za dekana Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Na javni natječaj, javila su se dva kandidata, Zdenko Balaž i Oliver Jukić. Izabran je Jukić.

Oliver Jukić rođen je 10. lipnja 1974. u Osijeku, Republika Hrvatska. Od 1975. živi u Slatini, gdje 1992. završava srednju školu, a 1996. diplomira na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Telekomunikacije i informatika. Nositelj je Rektorove nagrade 1995. godine za najbolji studentski rad. Početkom 1997. zapošljava se na matičnom Zavodu za telekomunikacije kao mlađi asistent. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu magistrira 1998. godine na temu „Modeliranje realizacije telekomunikacijskih resursa potporom koordinata jezičnog prostora“, a nakon toga upisuje i doktorski studij koji završava 2. ožujka 2012. obranom doktorske disertacije “Formalna specifikacija telekomunikacijskih problema i agenata za njihovo rješavanje”. Na Zavodu za telekomunikacije ostao je do 1999., kada prelazi u tvrtku STROM telekom s.r.o. u Pragu, Češka Republika. Tamo radi dvije i pol godine na poslovima razvoja programske podrške za digitalne telefonske centrale, a nakon toga u vlastitoj tvrtki u Hrvatskoj na projektima upravljanja telekomunikacijskom mrežom (Hrvatska, Slovenija, Češka, Rusija, Njemačka, Pakistan).

S Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici surađuje od samih početaka 2007. godine, prvo kao asistent, a potom i kao v.d. pomoćnika dekana za nastavu, prodekan za nastavu, v.d. dekana te kao dekan. Voditelj je Centra za istraživanje i razvoj, a u nastavno zvanje profesora visoke škole izabran je 2013. godine.

Član je strukovne organizacije IEEE, autor je više od trideset znanstvenih i stručnih radova objavljivanih na konferencijama i u časopisima u zemlji i inozemstvu. Na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2010 originalni znanstveni rad “ABCDE – Alarm Basic Correlations Discovery Environment” proglašen je jednim od tri najbolja rada cijele konferencije, a na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2015 originalni znanstveni rad “Improving city infrastructure resilience capacity: water-supply network case study” proglašen je jednim od tri najbolja rada savjetovanja “Telekomunikacije i informacije”.

U suradnji s kolegicom Marijanom Špoljarić, autor je prvog udžbenika Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici “Uvod u građu računala”, te udžbenika “Uvod u telekomunikacijske mreže”… Autor je romana “Sudačka nadoknada”, “Revanche”,”Bablje ljeto”, “Slatinski župnik Julije Bürger”, “Priča o NK Slatini”, “Sto lica oporbenog psa”… Pobjednik je Natječaja za kratku priču-satiru “Slavko Kolar” 2016. godine… U slobodno vrijeme bavi se nogometom, tenisom i glazbom. Godine 1997. snimio je CD s tamburaškim sastavom “Marinijanci”. Ponosni je nositelj Spomenice Domovinskog rata, oženjen, otac dvije djevojčice.
(www.vpz.hr, vsmti.hr/Foto: Kristijan Toplak)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button