DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina predao prijavu za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine predao je projektnu prijavu na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini kojeg je objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Svrha Poziva je osiguravanje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima s potpomognutih područja kao i gradovima koji ulažu značajna financijska sredstva u predškolsku djelatnost budući da isti imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja predškolske djelatnosti.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023., odnosno u razdoblju od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.
Financijska potpora po djetetu iznosi 70,00 EUR/mjesečno.

Grad Slatina prijavio je maksimalan iznos potpore po prijavitelju, odnosno 38.500,00 eura za najviše 50 djece.

(mf, GRAS; Foto: Mihaela Feldi)

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button