NASLOVNICAŽUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo uspješno završio provedbu projekta „Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije uspješno je završio provedbu dvogodišnjeg projekta pod nazivom „Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“. Projekt se u Virovitičko-podravskoj županiji provodio u 2018. i 2019. godini, uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Partner Zavodu u ovome projektu bila je Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije „Veranda“, dok su suradnici u projektu bili savjeti mladih te odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji.

Cilj je projekta osnaživanje samozaštitnih kapaciteta mladih u Virovitičko-podravskoj županiji, osobito u prevenciji ovisnosti, te afirmacija njihova zdravlja po načelu „mladi educiraju mlade“.

Stoga su tijekom 2018. godine educirani edukatori iz savjeta mladih koji su potom u prvoj polovini 2019. godine provodili terenske preventivne aktivnosti među mladima u našoj županiji. Koncem 2019. godine provedena je i edukacija voditelja školskih preventivnih programa kako bi svi oni u nastavku projektnih aktivnosti planiranih za provedbu u sljedećim godinama sinergijskim djelovanjem postigli što bolje učinke u prevenciji rizičnih ponašanja među mladima.

Za potrebe provedbe navedenih aktivnosti kreirane su i dvije publikacije. Prva je publikacija „Mladi educiraju mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti; informacije, preporuke i savjeti stručnjaka za provedbu vršnjačke edukacije“. Druga je publikacija 11. izmijenjeno i dopunjeno izdanje vodiča za pomoć u osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“. Izdavač obje publikacije je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koji je ponovno ovim izdanjima stvorio dodanu vrijednost koja doprinosi trajnosti preventivnog djelovanja među mladima.

Provedena evaluacija projekta pokazala je kako su ostvareni globalni i specifični ciljevi, a to pokazuje kako se ustrajnim naporima u prevenciji kroz suradnju različitih dionika zaista mogu osmisliti i provesti kvalitetne i inovativne preventivne aktivnosti. Ovim je projektom Virovitičko-podravska županija ponovno postavila i nove visoke standarde u očuvanju zdravlja mladih.

Detaljnije o projektu, kao i navedene publikacije mogu se pronaći na www.zzjzvpz.hr.
(mf/Izvor: Voditelj projekta Siniša Brlas, prof.)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button