NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

Srednja škola Marka Marulića Slatina: Natječaj za upis u prvi razred

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj; 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,  126/12., 94/13. i 152/14), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ broj; 49/15. i 47/17.), Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. („Narodne novine“ broj; 48/17) od 19. svibnja 2017. godine i članka 106. Statuta, Srednja škola Marka Marulića Slatina, objavljuje

N A T J E Č A J ZA UPIS UČENIKA U  I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA 2017./2018. ŠKOLSKU GODINU

1.  Prijava i upis učenika u srednju školu

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2017. godini. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat stariji od 18 godina.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne programe.

Kandidati se na temelju ovog natječaja prijavljuju se za upis u programe obrazovanja preko mrežne stranice: www.upisi.hr kojom pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).  Postupak prijave i podaci o proceduri upisa objavljeni su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku 2017./2018.- Idemo u srednju!“ koja je također dostupna na prethodno navedenoj web adresi.

Kompletan natječaj u PDF formatu pogledajte klikom OVDJE!

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button