NASLOVNICAŽUPANIJA

Prevencija i suzbijanje ovisnosti i proaktivna skrb o mentalnom zdravlju u Virovitičko-podravskoj županiji u 2018. godini

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije objavio je i ove godine na svojoj web stranici (www.zzjzvpz.hr) godišnje izvješće o radu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja. Izvješće za 2018. godinu pod nazivom „Godišnjak za 2018. godinu“ obuhvaća aktivnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti te aktivnosti u području skrbi o mentalnom zdravlju ljudi koje su se tijekom 2018. godine provodile na području Virovitičko-podravske županije u okviru aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Statistički pokazatelji upućuju na daljnji prirast ukupnog broja ovisnika koji su klijenti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (to je prirast od gotovo 6% u odnosu na ukupan broj klijenata registriranih do prethodne godine). Dakle, uz postojeće, u Zavod se stalno javljaju i novi klijenti pa je sve bolji i obuhvat osoba koje su u potrebi za stručnom pomoći. Od svih novopridošlih klijenata u 2018. godini najviše je bilo liječenih alkoholičara i osoba koje imaju probleme s prekomjernim pijenjem alkohola, zatim onih koji zloupotrebljavaju kanabinoide, potom osoba liječenih od opijatske ovisnosti, dok nije bilo novih ovisnika o psihostimulansima i halucinogenima. Zabilježeni su i slučajevi novih problematičnih i patoloških kockara te osoba s teškoćama s mentalnim zdravljem koje su potražile pomoć u Zavodu, ali njihov broj nije bio velik.

Od početka rada s ovisnicima 2000. godine pa do konca 2018. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije evidentirano je ukupno 625 osoba u tretmanu (većinom su to ovisnici, a u manjem broju i osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju). Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, ali se našim stručnjacima za pomoć javljaju i osobe iz ostalih krajeva Republike Hrvatske, pa čak i iz inozemstva.

Posebno je važno područje djelovanja prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, posebno prevencija usmjerena osobito ranjivoj populaciji djece i mladih. Provode se brojne sustavne preventivne aktivnosti, ali se osmišljavaju i novi pristupi i projekti kojima se osiguravaju i financijska sredstva za raznolike aktivnosti. Tijekom 2018. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije završena je tako provedba jednog projekta započetog godinu ranije, a započela je i provedba novog projekta nakon provedenog natječaja Ministarstva zdravstva.

Razvija se ionako već dobro ustrojena međusektorska suradnja nadležnih tijela i ustanova u Virovitičko-podravskoj županiji, ali se sve više širi i uspješna suradnja s organizacijama civilnog društva, a nastavljena je suradnja i sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Osijeku. Posebno je za istaknuti sve uspješniju suradnju s probacijskom službom. Slijedom te suradnje Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije proveo je edukaciju probacijskih službenika iz cijele zemlje. Ova je edukacija bila organizirana u zgradi Ministarstva pravosuđa u Zagrebu i prenošena je video vezom u probacijske urede diljem Republike Hrvatske, a proveo ju je profesor Siniša Brlas, psihologu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja. Ministarstvo pravosuđa, iznimno zadovoljno tretmanom liječenih ovisnika u Virovitičko-podravskoj županiji u suradnji s probacijskom službom, dodijelilo je zbog toga početkom godine i važno priznanje profesoru Siniši Brlasu, i to prvi puta nekome iz Virovitičko-podravske županije.

Nastavljena je već ionako bogata izdavačka aktivnost Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije te je u 2018. godini publicirana i nova knjiga „Psihologija ovisnosti u interdisciplinarnom kontekstu borbe protiv ovisnosti“ autora Siniše Brlasa, prva knjiga iz područja psihologije ovisnosti kod nas.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kontinuirano aktivno sudjeluju i na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima o ovisnostima i zaštiti mentalnog zdravlja. Svoja znanja i iskustva tako uspješno razmjenjuju s domaćim i stranim stručnjacima te potiču daljnju suradnju u borbi protiv ovisnosti i skrbi o mentalnom zdravlju.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prepoznat je kao jedan od vodećih zavoda koji čine stalne kvalitativne pomake u stručnom radu, ne samo na županijskoj razini već i na državnoj, pa i na međunarodnoj akademskoj sceni.

Godišnjak i ostale publikacije u izdanju Zavoda u cjelovitom su obliku dostupni na www.zzjzvpz.hr.
(Prilog pripremio: Prof. Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ)

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button