NASLOVNICAOPĆINE

Plan zimske službe na području općine Čađavica za 2023./2024. godinu

Na temelju članka 12. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Čađavica, članka 54. Statuta Općine Čađavica, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević je 6. studenog 2023. godine donio plan zimske službe na područje Općine za 2023./2024. godinu.
 
Planom zimske službe za 2023./2024. godinu utvrđuju se prioriteti čišćenja nerazvrstanih cesta, ulica i drugih površina na području općine Čađavica, te obveze izvođača radova u pogledu potrebne mehanizacije i odgovarajućeg broja radnika. 
 
Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta, ulica, parkirališta i drugih površina radi sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima. 
 
Zimsku službu na nerazvrstanim cestama na području općine Čađavica provoditi će tvrtka Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o. Našice. Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenog 2023. do 15. travnja 2024. godine. 
 
Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i ostalim prostorima na području općine Čađavica, vršit će se kada snijeg napada više od 15 centimetara, a isključivo na poziv općinskog načelnika. Radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u najkraćem mogućem roku, ovisno o vremenskim uvjetima na slijedećim dionicama:
 
1. U naselju Čađavica:
– Ulica Matije Gupca u dužini od 600 m
– Ulica Radnička u dužini od 200 m
– Ulica Livadska u dužini od 100 m, odvojak u Ulici Kolodvorska 50 m prema kući Ivana Erdeši 
 
2. U naselju Zvonimirovac: 
– Ulica Bednjanska u dužini od 2000 m 
– odvojak Krapinske ulice u dužini od 150 metara. 
 
3. U naselju Čađavački Lug: 
– Ulica K. P. Svačića u dužini od 1000 m
 
4. U mjestu Starin:
– Ulice bez naziva u dužini od 1000 m
 
5. U mjestu Vraneševci:
 
– Ulica kod pašnjaka bez naziva u dužini od 200 m, odvojak prema kući Kušljić Ljubomira od 150 m 
 
6. U mjestu Noskovci:
– Odvojak regionalne cestebr.2415 Čađavica- Sopje prema Starinu u dužini od 1000 m
 
7. U naselju Noskovačka Dubrava:
– Odvojak od regionalne ceste br. 2415 Čađavica-Noskovci do pašnjaka u dužini od 200 m
 
8. Parkirni prostori i drugo; parkirališta ispred Doma udruga, Doma zdravlja i Župne crkve u Čađavici, te ispred PŠ Ilmin Dvor u Čađavičkom Lugu, autobusna stajališta u Čađavici, parkirni prostori u centru naselja Čađavica, parkiralište ispred groblja u Čađavici, pristupni putovi do groblja u Čađavičkom Lugu, Vraneševcima, Starinu, Donjem Baziju, Noskovcima i drugi prostori prema nalogu načelnika. 
 
Odgovorna osoba za izvršenje poslova za rad zimske službe u Općini Čađavica je Igor Čiček, komunalni redar, br. mob. 099/350-8872 ili 097/677-8768, te Damir Bošnjak, Donje Bazije 106, br. mob. 098/939-3209. 
 
Sve ostale površine koje nisu obuhvaćene planom, dužne su u navedenim uvjetima održavati fizičke, odnosno pravne osobe sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Čađavica.
 
nm (Općina Čađavica)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button