DOGAĐANJANASLOVNICASERVISNE INFORMACIJE

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini.

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unapređenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga u sustavu sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, a koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga RH te aktivno i kontinuirano djeluje u RH najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program,
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti,
 • uskladila je statut s odredbama Zakona o udrugama,
 • statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja,
 • ispunila je sve ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna za prethodno odobrena sredstava,
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu programa,
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenih djela sukladno Zakonu o sportu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa i poreza te drugih dugovanja prema Državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • koja će za prijavljeni program osigurati financijska sredstva iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 20% vrijednosti programa,
 • ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koje se prijavljuju te
 • za 2022. godinu nije dobila financijska sredstva  od strane Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje programa za koji se podnosi prijava na Natječaj.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:

 1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem,
 2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske te
 3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.

Sufinancirati se mogu programi koje se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Za programsko područje PP1 i PP2 najmanji iznos sufinanciranja programa koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kn, a najveći 120.000,00 kn dok za programsko područje PP3 najmanji ugovoreni iznos sufinanciranja iznosi 50.000,00 kn, a najveći 200.000,00 kn.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Natječaj je otvoren do 5. veljače 2022. godine, a više informacija možete dobiti u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine ili ovdje.
(mf/Izvor: GRAS, Ministarstvo turizma i sporta)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button