NASLOVNICAOPĆINE

Općina Čađavica raspisala natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima (Službeni glasnik broj 4/14., 7/15. i 4/16.), načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević je dana 10. listopada 2023. godine donio odluku o raspisivanju je natječaja za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2023./2024.
 
Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica, a sredstva su osigurana u proračunu Općine. 
 
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije: 
 
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da imaju prebivalište na području općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog natječaja, 
– da imaju status redovnog studenta, 
– da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito i u roku, 
– bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu.
 
Potpore se neće isplaćivati studentima ako roditelji studenta i drugi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave nemaju prebivalište na području općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog natječaja, i ako imaju nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica po bilo kojem osnovu. 
 
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore.
 
Uz prijavu za sudjelovanje u ovom natječaju kandidati trebaju prilošiti:
 
– obrazac Prijave na natječaj za dodjelu potpore  
– domovnicu ( obična preslika ),
– obostranu kopiju osobne iskaznice,
– izjavu o trajanju prebivališta na području općine Čađavica i članovima zajedničkog domaćinstva, 
– potvrda fakulteta o redovitom upisu u  akademsku godinu 2023./2024., u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju, 
– prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija (za studente od druge godine studija i dalje),
– potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica da su domaćinstva čiji su član podmirila svoje dospjele i nepodmirene obveze prema Općini Čađavica. 
– presliku bankovnog računa (IBAN).
 
Pojedinačni iznos financijske potpore utvrdit će se posebnom Odlukom općinskog načelnika nakon zatvaranja natječaja.  
 
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopada 2023. godine. Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom ”financijska potpora studentima” NE OTVARATI. 
 
Po isteku roka za podnošenje zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica utvrdit će broj studenata koji ostvaruju pravo na financijsku potporu, te donesti rješenje o dodjeli financijske potpore studentima za akademsku 2023./2024. godinu.   
 
Temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica, općinski načelnik Općine Čađavica i student koji je ostvario pravo na financijsku potporu potpisat će ugovor o dodjeli financijske potpore kojim će se utvrditi vrijeme na koje se financijska potpora dodjeljuje, kao i prava i obveze korisnika financijske potpore i Općine Čađavica.
mf (adf, Općina Čađavica; Foto ilustracija: D. Fišli)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button