NASLOVNICAPOLITIKA

Nastavno na Priopćenje za javnost GO HDZ-a Slatina od 21. listopada, Uprava tvrtke Komrad d.o.o. reagirala je demantijem u vidu istinitog i točnog informiranja javnosti

Nastavno na Priopćenje za javnost GO HDZ-a Slatina, a u vidu istinitog i točnog informiranja javnosti, tvrtka Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti donosi demanti kako slijedi.

Cijena usluge opskrbe pitkom vodom te pružene usluge odvodnje obračunava se sukladno odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu i Odluke o cijenama, a sastoji se od dijela fiksnih i varijabilnih troškova. Fiksni dio je nepromjenjiv a iznosi 17,02 kn, dok varijabilni dio cijene iznosi 14,48 kn/m3 te ovisi o mjesečnoj potrošnji korisnika.

Fiksnim dijelom cijene vodnih usluga korisnici plaćaju trošak crpljenja, prerade, dezinfekcije i transporta vode, potrošnju električne energije potrebne za cijeli proces usluge, očitavanje vodomjera, obrada i slanje računa, PDV od 13% te druge fiksne troškove, kao i redovno poslovanje Tvrtke.  

Od varijabilnog dijela cijene vodnih usluga (14,84 kn) tvrtka Komrad d.o.o. zadržava iznos od 5,36 kn/m3 za usluge vodoopskrbe te 2,58 kn/m3 za usluge odvodnje od čega se financira repromaterijal, plaće zaposlenika, usluge i amortizacija, dok se ostatak iznosa raspodjeljuje na naknadu za korištenja voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za razvoj (Hrvatske vode) te trošak PDV-a od 13%. 

U priopćenju je netočno navedeno kako je u gradu Slatini cijena vode veća od prosjeka u Republici Hrvatskoj. Uspoređujući cijenu vode u Slatini s drugim gradovima Republike Hrvatske došli smo do zaključka da je cijena pružene usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje u prosjeku Republike Hrvatske, što znači da pripada srednjem cjenovnom rangu.

Također je netočno, kako se navodi u priopćenju, da će cijena vode još rasti. No, projektom Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina, kojim će kroz tri godine biti izgrađena mreža vodoopskrbe i odvodnje te rekonstruiran i saniran dio postojeće mreže, bit će formirana nova cijena odvodnje. S obzirom da će u promet biti pušteno 62 kilometra nove mreže odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda što će zasigurno poboljšati kvalitetu života svih nas građana grada Slatine, ali će također iziskivati zajedničku brigu i održavanje.

Valja naglasiti kako je tvrtka Komrad d.o.o. među rijetkim, ili čak jedina tvrtka za vodne djelatnosti koja je izjednačila cijenu vodnih usluga za sve korisnike – domaćinstva i gospodarstvo. Dok je u mnogim gradovima cijena za gospodarstvo i dvostruko veća od cijena za domaćinstvo u Slatini se i na ovaj način (nižom cijenom vode) trudimo poticati gospodarstvo, njegov napredak i razvoj.

Ističemo također da su naše cijene, kao i cijene drugih tvrtki za vodna djelatnosti, javno dostupne te ih svaki zainteresirani građanin može u svakom trenutku potražiti i usporediti. Osim toga svim smo sugrađanima i korisnicima naših usluga za sve dodatne informacije dostupni u radno vrijeme tvrtke putem telefona, na adresi Tvrtke kao i putem elektroničke pošte i društvenih mreža.   

Uprava Komrad d.o.o.

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button