KULTURA I OBRAZOVANJENASLOVNICAŽUPANIJA

Maturanti iz VPŽ, koji su na početku provođenja „državne mature“ bili na HR začelju, prošle su godine imali bolje rezultate od hrvatskog prosjeka iz gotovo svih predmeta, a izdvajamo hrvatski, engleski, matematiku…

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, održan je sastanak ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinka Filipovića i ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vesne Šerepac sa srednjoškolskim ravnateljima s područja Virovitičko-podravske županije. U uvodu nazočne su pozdravili, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica za obrazovanje i demografiju VPŽ, Martina Bunić.

Na sastanku su analizirani podaci s državne mature srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu. Ove godine ljetni upisni rok počinje 31. svibnja 2022. godine, a državnu maturu polažu učenici četverogodišnjih programa obrazovanja.

Ove godine bit će organizirana i „probna matura“. Ona će se organizirati kako bi se učenicima što više približila situacija polaganja ispita na državnoj maturi. Probnu maturu polažu učenici koji su za vrijeme školovanja prešli na nove kurikulume i koji su prošli trogodišnje razdoblje školovanja u vrijeme pandemije pa je probna matura zapravo jedan od načina kako bi se učenicima izašlo u susret.

  • Pitanja na probnoj maturi neće biti pitanja za državnu maturu. Želimo testirati znanje maturanata koji su više bili na „on line“ nastavi nego u živo zbog epidemije koronavirusa. Probnom maturom će se sadržajno pokazati učenicima što ih očekuje na državnoj maturi. Probni ispiti su na rasporedu od 15. ožujka do 15. travnja, za treće razrede do 29. travnja – kazao je Vinko Filipović.

Govoreći o rezultatima državne mature, Vinko Filipović je istaknuo kao su oni za područje Virovitičko-podravske županije, u RH prosjeku ili u nekim predmetima iznad njega.

  • Primjerice, rezultati za hrvatski jezik, viša razina, na razini Hrvatske je 58,31, a u Virovitičko-podravskoj županiji ona je 58,46. Engleski jezik, viša razina u RH je 75,50, a u VPŽ je ona 76,17, matematika je na razini RH 51,54, a u VPŽ je ona 52,64. Ovi rezultati su bitno bolji negoli su oni bili u vrijeme kada se počela provoditi državna matura, kada je Virovitičko-podravska županija bila na začelju – naglasio je Vinko Filipović.

Govoreći o ovim rezultatima, Vesna Šerepac je istaknula.

  • Hvala na podršci Virovitičko-podravskoj županiji, županu Igoru Androviću, kao i pročelnici Martini Bunić, jer Ministarstvo je u Virovitičko-podravskoj županiji uvijek imalo stabilnog i vjernog partnera pomažući kako bi se rezultati učenika Virovitičko-podravske županije, podigli na jednu višu razinu. Prije 15-ak godina „zazvonilo nam je zvono na uzbunu“, a konstantnim ulaganjem Virovitičko-podravska županija se pozicionirala bitno bolje nego je to bilo nekada – podcrtala je Vesna Šerepac koja je dugi niz godina bila županijska pročelnica za školstvo.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović je kazao.

  • Virovitičko-podravska županija se zahvaljuje na podršci Ministarstvu znanosti i obrazovanju, ali i ostalim ministarstvima uz čiju pomoć smo realizirali brojne projekte vezane za školstvo i obrazovanje. Rezultati naših učenika na državnoj maturi, dokaz su kako smo bili, ali kako smo i nadalje na pravom putu. Svaka nova škola, ponudila je učenicima i profesorima bolje uvjete rada, više vremena za učenje. Sve ove godine, ulagali smo i u bolje uvjete rada, edukaciju i učenika i profesora, a pomaci su, u odnosu na prije 15-godina, jasni i prepoznatljivi o čemu je govorio ravnatelj Filipović. I nadalje nam je obrazovanje važno, trenutno gradimo dvije nove škole u Kladarama i Vukosavljevici, jer ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost – kazao je župan Andrović.

Osim sastanka sa srednjoškolskim ravnateljima, Vinko Filipović je u Suhopolju, održao sastanak s ravnateljem OŠ Suhopolje, Antom Škrabom i ravnateljicom OŠ Josipa Kozarca, Ksenijom Vujanović Juras, a vezano za provođenje nacionalnih ispita, jer se navedene dvije škole, nalaze na reprezentativnom uzorku za provođenje nacionalnih ispita. Kroz nacionalne ispite, ostvaruju se pretpostavke da se nacionalni ispiti i samovrednovanje sustavno uvedu u osnovne škole kao jedan od mehanizama za unapređenje kvalitete hrvatskog obrazovnog sustava. Nacionalni ispiti provest će se od 2. do 6. svibnja ove godine, za osme razrede iz hrvatskog, matematike, biologije, kemije i fizike, a od 10. do 12. listopada, za pete razrede iz premeta – hrvatski, matematika i priroda.
(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button