DOGAĐANJANASLOVNICASERVISNE INFORMACIJE

Kroz natječaje za financiranje programa i projekata udruga osigurano 1.250.000 kuna u Proračunu Grada Slatine za 2022. godinu

Grad Slatina je na svojoj službenoj web stranici objavio natječaje za financiranje programa i projekata udruga sredstvima Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu. 
Natječaji su objavljeni u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnikom o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine.

Po pojedinom natječaju financirat će se najviše 20 projekata, osim za Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za koji je predviđeno financiranje 26 projekata.

Jedan prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000, a najveći 20.000 kuna.

Ukupni iznosi koji će se temeljem raspisanih natječaja po prioritetnim područjima moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Grada Slatine i ciljevi definiranim strateškim dokumentima su sljedeći:

  1. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravlja za 2022. godinu – 110.000 kuna
  2. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2022. godinu – 240.000 kuna
  3. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2022. godinu – 200.000 kuna
  4. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu – 200.000 kuna
  5. Javni poziv športskim udrugama za financiranje programa javnih potreba u poticanju amaterskog športa za 2021. godinu – 500.000 kuna. Ovaj poziv objavljuje Zajednica športskih udruga koje se mogu prijaviti i podnijeti zahtjev za financiranje svojih programskih djelatnosti najkasnije do 21. veljače 2022. godine.

Rok za predaju projektnih prijedloga sukladno uvjetima ostalih natječaja je 11. ožujka 2022. godine.

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu potražiti na službenoj web stranici Grada Slatine, a za sve dodatne upite mogu se obratiti na mail gradska.uprava@slatina.hr.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

Objavljene natječaje pogledajte u prilogu:

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button