NASLOVNICAOPĆINESERVISNE INFORMACIJE

Javna ustanova DV ”Lipa” Čađavica vrši upis djece u vrtiće u Čađavici, Velikom Rastovcu i čačincima

Javna ustanova Dječji vrtić ”Lipa” Čađavica uputila je obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023., za Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci. 
 
Pozivaju se roditelji i skrbnici djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci.
 
Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primati će se od 12.5.2022. godine do 31.5.2022. godine svakog radnog dana u vremenu od 8,00 h do 14,30 h.
 
Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić može se donijeti osobno ili poslati poštom na adresu dječjeg vrtića: Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a Čađavica ili na e-mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com.
 
Obrasce se mogu preuzeti u prostoru općina Čađavica, Crnac i Čačinci.
 
Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama:  www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/https://www.opcina-crnac.hr/ i https://cacinci.hr/.
 
Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.
 
Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:
 
– Za svu djecu koja će pohađati Matični odjel Čađavica od navršene 1 godine života do polaska u školu
– Za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Čačinci od navršene 1 godine života do polaska u školu
– Za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Veliki Rastovac od navršene 3. godine života do polaska u školu
 
I. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
 
OSNOVNI DOKUMENTI:
• zahtjev za upis
• rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) – preslika
• uvjerenje o prebivalištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
• dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
• ispunjen inicijalni obrazac
 
DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:
 
1. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata- Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti                                                                      
2. Dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog roditelja- Potvrda poslodavca o zasnovanom radnom odnosu
3. Dijete čiji su roditelji redoviti studenti -Potvrda visokog učilišta
4. Dijete iz obitelji s troje ili više djece- Rodni listovi za svako dijete
5. Dijete u udomiteljskim obiteljima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
6. Dijete u godini prije polaska u školu- Izvod iz matične knjige rođenih
7. Dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
8. Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje- Potvrda Centra za socijalnu skrb
9. Dijete korisnika doplatka za djecu- Preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
 Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru. Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.
 
 II. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica.
 
Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama http://www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/https://cacinci.hr/ i https://www.opcina-crnac.hr/
 
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.
 
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu. Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
 
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran. Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.
 
Nakon provedenog upisnog postupka, Dječji vrtić će obaviti inicijalni razgovor s roditeljima djece, o čemu će roditelji biti telefonski obaviješteni.
mf (DV ”Lipa” Čađavica; Foto: D. Fišli)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button