NASLOVNICASERVISNE INFORMACIJEŽUPANIJA

Besplatna pravna pomoć za građane

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji provodi za građane Virovitičko-podravske županije besplatnu pravnu pomoć, sukladno Zakonu  o besplatnoj pravnoj pomoći.

Tijekom 2018. godine Ured je zaprimio 141 zahtjev za odobravanje pravne pomoći od kojih je usvojeno 129 zahtjeva za odobravanje pravne pomoći, 7 zahtjeva su odbijena kao neosnovana, a 5 upravnih postupaka povodom zahtjeva je obustavljeno.

„Građani Virovitičko-podravske županije, obratili su se Uredu  tražeći pravnu pomoć  najviše (oko 70% predmeta) u obiteljsko pravnim postupcima (razvod braka, osobni odnosi roditelja i maloljetne djece, podjela bračne stečevine i sl. postupci) te ovršnim postupcima koji su proizašli iz tih postupka (ovrha radi naplate zakonskog uzdržavanja), a preostali zahtjevi su se odnosili na ostvarivanje vlasničkih prava, postupke iz područja obveznog prava, upravne sporove, postupke stečaja potrošača i dr.“ – navodi Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

Ured besplatnu pravnu pomoć građanima Virovitičko-podravske županije provodi u sjedištu Ureda u Virovitici te Ispostavama u Slatini i Orahovici.

Pravna pomoć se odobrava na način da Ured određuje odvjetnika koji će zastupati stanke u sudskim postupcima u kojima je zatražena pravna pomoć kao i na način da stranke oslobađa od plaćanja troškova sudskog postupka (što uključuje troškove vještačenja, sudskih očevida, sudskih oglasa i sl.) te oslobađa stranke od plaćanja sudskih pristojbi.

Besplatna pravna pomoć odobrava se građanima pod određenim uvjetima ovisno o dohotku i imovinskom  stanju podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva (osnovni je uvjet da ukupni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 3.326,00 kn a ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja i članova kućanstva ne prelazi 199.560,00 kn).

Prilikom utvrđivanja imovnog stanja, ne uzima se u obzir nekretnina koja je podnositelju i članovima kućanstva nužna za ostvarenje osnovnih životnih potreba, na uzimaju se u obzir prihodi i imovina članova kućanstva čiji su interesi suprotni interesu podnositelja zahtjeva te prihodi i imovina počinitelja nasilja u obitelji ako je podnositelj žrtva tog nasilja kao niti prihodi koji su izuzeti od ovrhe na temelju općeg propisa kojim je uređen ovršni postupak.

Posebni slučajevi odobravanja pravne pomoći bez utvrđivanja imovnog stanja su kada zahtjev podnosi dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje, kada zahtjev podnosi žrtva kaznenog djela nasilja u postupku naknade štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena kao i kada zahtjev podnosi korisnik zajamčene minimalne naknade, što znači da navedene osobe imaju pravo na pravnu pomoć bez obzira na njihovo imovno stanje.
(mf/www.uduvpz.hr)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button