NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak 15. ožujka

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 25. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 15. ožujka 2021. godine s početkom u 16  sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red: 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 21. odnosno 28. prosinca 2020. godine,
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 21. prosinca 2020. godine do 15. ožujka 2021. godine 
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Slatine,
 5. Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine za 2021. godinu,
 7. Razmatranje Informacije o radu i problematici Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2020. godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2020. godinu,
 9. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2020. godinu,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradske razvojne agencije Slatine,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Slatine,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika,
 15. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2020. godini,
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine u 2020. godini,
 17. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2020. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2021. godinu,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Slatine,
 20. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici,
 21. Donošenje rješenja o imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Slatina,
 22. Pitanja i prijedlozi.

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button