NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u petak 10. srpnja

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 22. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak 10. srpnja 2020. godine s početkom u 16 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini u Ulici braće Radić 4.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 2. ožujka 2020. godine, s izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 14. travnja 2020. godine te s izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 29. svibnja 2020. godine,

 

 1. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 2. ožujka do 10. srpnja 2020. godine,

 

 1. Aktualni sat,

 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2019. godinu,

 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2019. godinu,

 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2019. godinu,

 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2019. godinu,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Slatine,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slatine,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o obavljanju sustavne preventivne deratizacije na području Grada Slatine za 2020. godinu,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“ Slatina,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Centar“ Slatina,

 

 1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2019. godine u 2020. godini,

 

 1. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2019. godini,

 

 1. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2019. godini,

 

 1. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2019. godini,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2020. godini,

 

24. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2020. godini.

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2020. godini,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2020. godini,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2020. godinu,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Slatina,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta i dodjeli potpore male vrijednosti,

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja 1. rujna – Dana Grada i 723. obljetnice prvog pisanog spomena imena Slatine,

 

 1. Pitanja i prijedlozi.

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button