ŽUPANIJA

Županijska skupština Virovitičko-podravske županije usvojila Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije usvojili su Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska je strateški dokument koji će predstavljati strateško utemeljenje za buduće prometne projekte, ubrzati pripremu prometnih projekata u zoni obuhvata i povećati vjerojatnost njihovog financiranja iz europskih fondova i drugih financijskih izvora.

– Ovaj Master plan prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska je bazni strateški dokument iz kojeg će proizlaziti mogućnosti za financiranje svih prometnih projekata na ovom području. Njime su identificirane mjere za rješavanje problema, odnosno ciljevi na osnovu kojih ćemo razviti projektne prijedloge za ulaganja na lokalnoj i regionalnoj razini. Na ovaj način omogućit će se integrirano i koordinirano planiranje održivog prometnog sustava na razini pet županija. Tako će se poboljšati prometna dostupnost cijelog područja i otvoriti mogućnost za razvoj održivog gospodarstva u cjelini, posebice poljoprivrede i prehrambene industrije te razvoj turističkih potencijala i mogućnosti zapošljavanja – kazao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Projekt Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska vrijedan je ukupno 6.618.000 kuna, a prijavila ga je VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Nositelj izrade Master plana je Virovitičko-podravska županija. Master plan su izradili UMiUM d.o.o. iz Zagreba, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. iz Ljubljane kao „zajednica gospodarskih subjekata“, dok je Razbor d.o.o. iz Zagreba, odradio „pružanju savjetodavnih usluga u upravljanju projektom“.

Opći cilj izrade Master plana je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava koji će odgovarati potrebama gospodarstva i stanovnika na prostoru funkcionalne regije Istočna Hrvatska a koja obuhvaća geografski prostor 5 županija: Virovitičko podravsku, Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju koje su županije partneri.

Zainteresirana javnost kao i javnopravna tijela koja su ovlaštena sudjelovati u postupku, imali su mogućnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe vezane uz Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Prometnog Master plana u pisanom obliku dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije. Od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode zatraženo je mišljenje o prihvatljivosti Master plana za ekološku mrežu te je Ministarstvo dostavilo mišljenje da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu.

Također je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, zatraženo je mišljenje o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Master plana te je Ministarstvo dostavilo mišljenje da je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana proveden sukladno Zakonu i Uredbama, čime su se stekli uvjeti za usvajanje Master plana kao dokumenta na županijskim skupštinama svih pet županija partnera u ovom projektu.
(www.vpz.hr/Foto: Kristijan Toplak)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button