NASLOVNICAPOLJOPRIVREDA

Zlatna žutica vinove loze pripada među najopasnije bolesti vinove loze u Europi

Zlatna žutica vinove loze (Flavescens doree) karatenska je bolest koju uzrokuje fitoplazma Candidatus Phytoplazma vitis. Pripada među najopasnije bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi, bolest se brzo širi i u koliko se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće fitosanitarne mjere, zaraza ubrzo poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete.

SIMPTOMI BOLESTI

Simptomi žutice vinove loze  pojavljuju se najčešće krajem lipnja pa sve do jeseni. Ovisno o sorti mogu biti više ili manje izraženi, a ponekad mogu i izostati iako je trs zaražen.

U početku vegetacije: kasno otvaranje pupova i izostanak otvaranja pupova.

U proljeće: smanjen porast mladica, promjena boje lista (kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir. Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni.

Prerano opadanje listova.

Ljeti: Mladice se sporije razvijaju, internodiji su kraći, mladice ne odrvene, ostaju zelene i tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Cvat se suši neposredno nakon početka cvatnje, bobice se suše već nakon zametanja, ako se boba formira ona je smežurana.

ŠIRENJE BOLESTI

Zaraženim sadnim materijalom

Vektorom, američkim cvrčkom (Scaphoideus titanus)

AMERIČKI CVRČAK (Scaphoideus titanus)

Ima jednu generaciju godišnje, prezimljuje kao jaje ispod dvogodišnje rozgve. Sredinom mjeseca svibnja izlaze ličinke koje prolaze kroz pet razvojnih stadija (L1-L5). Prisutnost američkog cvrčka u vinogradima kontrolira se praćenjem pojave ličinki na naličju lista. Na mladicama koje se razvijaju pri bazi debla loze, nakon toga pregledavaju se bazalni listovi mladica razvijene na reznicama ili lucnjevima. Odrasli oblik prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča unutar vinograda krajem mjeseca lipnja i početka srpnja. Mlađi razvojni stadiji su bjelkaste boje a kod starijih stadija se pojavljuju šare. Na zatku se nalaze karakteristične crne točke na bočnim stranama. Nakon što sisanjem biljnih sokova unese fitoplazmu u svoj probavni sustav potrebno je vrijeme inkubacije, mjesec dana, kada od razvojnog stadija L4 može prenijeti fitoplazmu na nove trsove. Velik značaj ima pravovremeno prvo tretiranje američkog cvrčka. Ono se obavlja  kada su ličinke u L3 stadiju prije no što postanu zarazne i sposobne prenositi zarazu.

SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA

  • Krčenjem zapuštenih vinograda
  • Uništavanjem obične pavitine (Clematis vitalba) domaćina zlatne žutice vinove loze.

Za suzbijanje američkog cvrčka u vinogradima provode se najmanje dva tretiranja:

  • Prvo tretiranje – nakon cvatnje, u prvoj polovici lipnja
  • Drugo tretiranje – dva do tri tjedna nakon prvog
  • Krajem srpnja, početkom kolovoza, ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri i više odraslih oblika američkog cvrčka po žutoj ploči obavlja se i treće tretiranje.

Za suzbijanje američkog cvrčka u Hrvatskoj registrirani su insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurell D, Chromorel D, Cytrin Max, Reldan 22 EC, Asset i Avaunt EC.

Preporuke s rokovima za suzbijanje američkog cvrčka mogu se pronaći na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu bilja, Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo i Ministarstva poljoprivrede.

Ivana Češek, mag.ing.agr.
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoj
poljoprivrede i ribarstva

 

www.Syngenta.hr

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button