DOGAĐANJAGOSPODARSTVONASLOVNICA

Započeli radovi na izgradnji prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini

Punim intenzitetom započeli su radovi na izgradnji prometnica unutar Poduzetničke zone Turbina 3 u Slatini – Faza 1, koji su ugovoreni koncem svibnja ove godine s tvrtkom Gravia d.o.o. iz Osijeka i rokom izvođenja od 12 mjeseci.

Radovi su krenuli od sjevernog kraja Poduzetničke zone te se trasiraju prema jugu, sa zapadne strane potoka Javorica, sve do sredine Zone i zatim se horizontalnom cestom spajaju na izgrađenu ulaznu cestu u Turbini 3.

Stanje izvedenih radova prezentirali su inženjer Tomislav Zorić iz tvrtke Gravia d.o.o. i nadzorni inženjer Darko Peko Lončar. Na gradilištu ceste izveden je iskop zemljanog materijala i nasipanje kolničke konstrukcije od drobljenog tucanika u duljini od 150 m, započeto je postavljanje cijevi za zatvoreni sustav oborinske odvodnje i izveden je uljev odvodnje u melioracijski kanal Turbina 4, s obradom pokosa i dna kanala i ugradnjom betonskih prizmi.

Obilasku gradilišta nazočili su dogradonačelnik Ilija Nikolić, voditelj Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine Marin Kokorić i voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Vesna Klement.

Ovo je projekt s kojim je Grad Slatina uključen u Program Slavonija, Baranja i Srijem, kroz odobrena sredstva pomoći od MRRRFEU u iznosu od 464.529,00 eura. Ostala sredstva za izgradnju prometnica u iznosu preko 780.000,00 eura osigurava Grad Slatina.

Spomenuta ulazna cesta s kružnog toka sa slatinske obilaznice u Zonu Turbina 3 izgrađena je 2020. godine i uz nju su već grade gospodarski kapaciteti na prodanim gradskim česticama, što potvrđuje potrebu i interes za daljnjim opremanjem poduzetničkih zona.

(nm/Foto: Nikolina Mažar)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button