DOGAĐANJANASLOVNICA

Započeli radovi na fazi II. u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“

Prošloga petka gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić, njegov zamjenik Ilija Nikolić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Damir Jakšić bili su u radnom posjetu tvrtki Ersa Construction tijekom kojega su se informirali o početku konkretnih radova u sklopu projekta aglomeracija Slatina.

Srdačnu dobrodošlicu zaželjeli su im Sinan Eroğlu, glavni inženjer gradilišta, te Mehmet Ali i Nikola Vidović, inženjeri kontrole projekta.

Na sastanku se razgovaralo o svim pripremnim fazama koje su prethodile početku radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u sklopu slatinske aglomeracije.

– Budući da smo službeno radove na aglomeraciji otvorili prije nekih sedam mjeseci, a da do sada, osim usklađivanja dokumentacije i nabave opreme, nismo vidjeli značajnije građevinske radove na području grada i slatinskih prigradskih naselja, pomalo smo zabrinuti jer vrijeme nemilosrdno „curi“, te smo došli po najnovije informacije u tvrtku koja je preuzela odgovornost kao glavni izvođač radova na projektu slatinske aglomeracije iste privesti finalizaciji u zadanim rokovima, – istaknuo je gradonačelnik Ostrošić, te dodao kako je na istu temu krajem prošloga mjeseca razgovarao i s Nj.E. Mustafom Babur Hizlanom, izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Turske u Republici Hrvatskoj, a održano je i nekoliko sastanaka projektnih timova tvrtke Komrad d.o.o. i Grada Slatine s predstavnicima tvrtke Ersa Construction.

Podsjetimo, Sporazum o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina vrijedan 137,5 milijuna kuna potpisan je 15. rujna 2021. između slatinske tvrtke Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti kao korisnika projekta i izvođača radova, zajednice ponuditelja koju čine turske kompanije ERSA INSAAT PROJE TURIZM SANAYI VETICARET A.S. i KARAS ALTYAPI INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI.

Radovi u okviru ovog Sporazuma vrijedni su nešto više do 137,5 milijuna kuna te predstavljaju najveći segment projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ čija je ukupna vrijednost 266,5 milijuna kuna.

Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje uključuje izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju 62 kilometra kanalizacijske mreže, izgradnju i rekonstrukciju 12 km vodoopskrbne mreže, izgradnju pripreme za 2.071 kućni priključak na kanalizacijski sustav, izgradnju 4 kišna preljeva te 33 crpne stanice. Također, izgradit će se i nova vodosprema kapaciteta 1000 m3 te izvesti pripreme za 989 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu.

– Ovdje smo i spremni smo finalizirati ovaj projekt, odnosno započeti konkretne radove na terenu. U proteklom periodu uz prikupljanje neophodne dokumentacije, pripremili smo veliki dio potrebne mehanizacije i opreme, čak smo nabavili i autobus za prijevoz djelatnika na različite lokacije gdje će se obavljati radovi. Ekipe djelatnika su stigle, stići će ih još, no kako bi se započelo s intenzivnim radovima potrebno je još malo vremena kako bi završili s ishođenjem ostale potrebne dokumentacije, – rekao je glavni inženjer Sinan Eroğlu, te dodao kako će radovi biti završeni na vrijeme:

– Iako je do sada proteklo sedam mjeseci od prve najave početka radova ostalo nam je još uvijek 25 mjeseci prema ugovoru što je i dalje vrlo jednostavno za stići i završiti projekt u rokovima, s obzirom na pripremljeno ljudstvo i nabavljenu različitu opremu i mehanizaciju, – zaključio je Eroğlu.

– U ova četiri mjeseca od kada sam se pridružio ekipi Erse primijetio sam da su to sve dobronamjerni ljudi i profesionalci te ne bi trebalo biti nikakvih problema tijekom izvođenja radova. U Hrvatskoj nema mnogo građevinskih tvrtki koje samostalno mogu odraditi ovakav obuhvat, ili, kada zatreba, samo u dva dana „izmisliti“ 20 ljudi, stoga je njihova prisutnost ovdje velika stvar za hrvatsko građevinarstvo i mi se u cjelini kao država za buduće slične projekte moramo pripremiti malo bolje kako birokracija ne bi usporavala radove, – dodao je inženjer Nikola Vidović tijekom obilaska skladišnih prostora tvrtke Ersa gdje su čelnici Grada nakon sastanka imali priliku pogledati i nabavljen materijal, strojeve i ostalu opremu potrebnu za početak radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u sklopu slatinske aglomeracije.


Ovoga tjedna djelatnici Erse započeli su s konkretnim radovima u sklopu faze II. koja obuhvaća izgradnju kolektora Ulicom Vladimira Nazora (sjevero-istočno od Primorske ulice) prema crpnoj stanici kod Turskog grada (tzv. Stari hrastovi) te tlačnim cjevovodom prema UPOV-u, a za koju su ishodovane sve potrebne dozvole.

U pripremi su još četiri faze za koje je dokumentacija ušla u samu finalizaciju, odnosno za faze I., III., V. i XI., a potom slijedi faza XII.
(mf/Foto: Mihaela Feldi)

no images were found


Najsveobuhvatniji i najvrjedniji projekt na području grada koji su Grad Slatina i tvrtka Komrad d.o.o. Slatina u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuli krajem 2014. godine obuhvaćaju pojedine faze realizacije projekta koje možete pogledati u prilogu.


Faza I.

Obuhvaća izgradnju kolektora od kraja Ulice Nikole Šubića Zrinskog (izlaz na obilaznicu) te od Ulice Vladimira Nazora prema crpnoj stanici. Od crpne stanice gradit će se tlačni cjevovod prema novom UPOV-u.

Faza I. s prikazom kolektora, (crvena linija), crpne stanice (CS-S18), tlačnog cjevovoda (zelena linija) te UPOV-a

Faza II.

Obuhvaća izgradnju kolektora Ulicom Vladimira Nazora (sjevero-istočno od Primorske ulice) prema crpnoj stanici kod Turskog grada (tzv. Stari hrastovi) te tlačnim cjevovodom prema UPOV-u.

Faza III.

Obuhvaća izgradnju kolektora koji se proteže od križanja Ulice Matije Gupca i slatinske obilaznice (kružni tok) uz zapadnu stranu nove poduzetničke zone Turbina 3, Primorskom ulicom do spoja na kolektor u Ulici Vladimira Nazora (vidi Faza II.).

Faza IV.

Obuhvaća izgradnju sustava odvodnje u naselju Medinci

Faza V.

Obuhvaća izgradnju kolektora iz smjera naselja Bakić, Ulicom Matije Gupca prema kružnom toku te prema kolektoru opisanom u Fazi III.

Faza VI.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Markovo

Faza VII.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Kozice

Faza VIII.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Sladojevci

Faza IX.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Bakić

Faza X.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Senkovac

Faza XI.

Obuhvaća dogradnju novog sustava odvodnje koji je koncipiran na način da se otpadna voda, usmjerava prema već izgrađenom sustavu odvodnje.

Dogradnjom i rekonstrukcijom bit će obuhvaćene ulice kako slijedi:

–             Ulica Svetog Marka Križevčanina

–             Slavonska ulica

–             Voćinska ulica

–             Ulica braće Radić (rekonstrukcija/dogradnja postojećih kolektora u dužini od 70 m – od kućnog broja 31 do kućnog broja 35 te do nove crpne stanice kod mosta na Ulici braće Radić) te

–             Lovačka ulica

Faza XII.

Rekonstrukcija sustava odvodnje – Grad Slatina

Faza XII. Rekonstrukcija sustava odvodnje

Zbog lošeg i dotrajalog sustava odvodnje kroz fazu XII. projekt biti će rekonstruirana kanalizacijska mreža u ukupnoj duljini od 1.319 m. Kanalizacijska mreža bit će rekonstruirana u sljedećim ulicama:

–             Ulica Vladimira Nazora (542 m), od Ulice Ante Kovačića do Trga Ruđera Boškovića te od križanja s Kolodvorskom ulicom do Frankopanske ulice;

–             Kolodvorska ulica (341 m), od Ulice Ljudevita Jonkea do Ulice Vladimira Nazora;

–             Ulica Ljudevita Jonkea (263 m), od križanja s Ulicom Nikole Tesle/Ulicom Matije Petra Katančića do Kolodvorske ulice;

–             Ulica Ante Starčevića (173 m), cijelom dužinom tj. od Ulice Nikole Šubića Zrinskog do Ulice Ljudevita Jonkea.

RANIJE PRIPREMLJENI PROJEKTI

Projektom je obuhvaćena i izgradnja sustava vodovoda u naselju Lukavac, odvodnje u Stublovačkoj ulici te sanacija i rekonstrukcija postojećeg sustava vodovoda i odvodnje grada Slatine kako je vidljivo u sljedećem pregledu.

PROJEKT LUKAVAC

Obuhvaća izgradnju cjevovoda (vodovod) do i kroz naselje Lukavac s pripremom za kućne priključke.

PROJEKT STUBLOVAČKA

Razvojem grada Slatine javila se potreba za dodatnom izgradnjom sanitrano-fekalne odvodnje u Stublovačkoj ulici kao nastavak postojećeg kontrolnog okna na križanju Ulice Rudolfa Kolibaša i Stublovačke ulice. U svim dijelovima Stublovačke ulice bit će izgrađena nova odvodnja (kanalizacija).

Stublovačka ulica – kanalizacijska mreža (crvena linija)

PROJEKT PROŠIRENJA KANALIZACIJSKE MREŽE

Predmet glavnog projekta je proširenje kanalizacijske mreže grada Slatine u ulicama:

–             Ulica Milke Trnine,

–             Ulica Mate Lovraka,

–             Ulica Tome Matića,

–             Ulica Vlahe Bukovca,

–             Ulica Tina Ujevića i

–             Ulica Mirna II.

Predmetnom kanalizacijskom mrežom prikupljat će se i odvoditi sanitarne i fekalne otpadne vode stanovništva koje stanuje u predmetnim ulicama.

PROJEKT SANACIJE

Sanacija postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra grada Slatine obuhvaća sanaciju bez iskopa kanalizacije u duljini od 2.983 m te sanacije bez iskopa vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 5.427 m.

Sanacija kanalizacijske mreže:

–             Ulica Nikole Tesle (55 m)

–             Ulica Ivana Gorana Kovačića (94 m)

–             Ulica Matije Petra Katančića (78 m)

–             Ulica Ljudevita Jonkea (715 m)

–             Ulica Ante Starevića (467 m)

–             Ulica Ljudevita Gaja (97 m)

–             Neimenovana ulica (404 m određeno je za potencijalne razlike u radovima, dodatne potrebe sanacije sustava odvodnje i vodoopskrbe)

–             Ukupno će biti sanirano 2983 m kanalizacijske mreže.

Sanacija vodovodne mreže

–             Industrijska ulica (712 m)

–             Trg Ruđera Boškovića (598 m)

–             Ulica Vladimira Nazora (554 m)

–             Ulica Nikole Šubića Zrinskog (58 m)

–             Kolodvorska ulica (593 m)

–             Ulica Ljudevita Jonkea (353,3 m)

–             Ulica Ante Starevića (400,00 m)

–             Ulica Nikole Tesle (65 m)

–             Ulica Ljudevita Gaja (71,7 m)

–             Ulica Matije Petra Katančića (75 m)

–             Ulica Vatroslava Lisinskog (303 m)

–             Ulica Ivana Gorana Kovačića (115 m)

–             Ulica Dore Pejačević (74 m)

–             Ulica bana Jelačića (451 m)

–             Trg zbora narodne garde (506 m)

–             Šetalište Julija Bürgera (498 m)

–            Ukupno će biti sanirano 5427 m vodovodne mreže.

IZGRADNJA VODOSPREME

U sklopu Projekta aglomeracije Slatina bit će izgrađena nova vodosprema kapaciteta 1000 m3 u neposrednoj blizini postojeće vodospreme na slatinskom Vidikovcu.

IZGRADNJA UPOV-a Slatina

Projekt aglomeracije Slatina uključuje i izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 16000 ES (ekvivalent stanovništva) koji će otpadne vode, pročišćene do 3. razine (gotovo čista voda), ispuštati u recipijent – potok Slatinsku Čađavicu. Osim izgradnje UPOV-a koji će biti smješten nasuprot Turskog grada (Stari hrastovi) u području Kućanica-Medinci, nedaleko od imanja „Jošavac“, bit će izgrađena i pristupna cesta koja je također dio projekta izgradnje UPOV-a Slatina. (Izvor: Komrad d.o.o. Slatina)

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button