DOGAĐANJANASLOVNICA

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Slatine Ilija Nikolić rezimirao projektne aktivnosti slatinske Gradske uprave u prvoj polovici 2024. godine

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Slatine Ilija Nikolić rezimirao je rad slatinske Gradske uprave odnosno odrađene projektne aktivnosti u prvoj polovici 2024. godine.

Tim je povodom u pratnji privremenog pročelnika Upravnog odjela za razvoj Marina Kokorića i v.d. ravnatelja Gradske razvojne agencije Slatine Jurice Culeja obišao nekoliko lokacija aktualnih projekata, odnosno na kojima uskoro započinju intenzivni radovi na njihovoj realizaciji.

– Prva polovica 2024. godine protekla je u dovršetku projekata koji su započeli krajem 2023. godine te vrlo intenzivnom pripremom projekata koje će Grad Slatina realizirati u narednom razdoblju. Ovim putem izražavam veliko zadovoljstvo odrađenim poslom te se nadam uspješnoj realizaciji svih ugovorenih projekata, – uvodno je rekao Nikolić, te se zahvalio djelatnicima Gradske uprave kao i svima ostalima koji su sudjelovali u njihovoj pripremi i pridonijeli njihovoj provedbi.

Grad Slatina projekte priprema i provodi u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine koja pruža stručnu i savjetodavnu pomoć prilikom pripreme i provedbe projekata.

– Niz projekata koje je Grad Slatina uz stručnu i savjetodavnu podršku Gradske razvojne agencije Slatine prijavio u proteklom razdoblju, dobili su pozitivnu Odluku nadležnih tijela te projekti uskoro kreću u provedbu. Ono što nas veseli jest činjenica da projekti pokrivaju sva područja od izgradnje vrtića, dječjih igrališta, poduzetničkih zona, sportskih dvorana, uređenja zelenih površina do projekata koji uključuju pomoć starijim osobama, a svi redom imaju za cilj podizanje kvalitete življenja na području Grada Slatine, – rekao je v.d. ravnatelja GRAS-a Jurica Culej te istaknuo kako Gradska razvojna agencija Slatine uz gradske priprema i provodi niz projekata za poljoprivrednike, obrtnike, udruge i poduzetnike, a za svoj je trud i rad nagrađena certifikatom od strane HAMAG-BICRO-a kao jedna od 13 najuspješnijih poduzetničkih potpornih institucija što je dokaz vrlo intenzivnog rada s poduzetnicima.

Neki od projekata koji su u provedbi, a za koje je Grad Slatina dobio Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava su: Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini, Uspostava reciklažnog dvorišta u Gradu Slatini, Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Turbina 3, Centar za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina, Smart City Slatina, Uređenje „Staroškolskog“, Uređenje zelenih površina Grada Slatine, Sadnja drvoreda i grmlja!, Slatino, Zaželi III!, Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina, Sustav ePlanovi, Izgradnja hostela sa sportsko-rekreacijskom dvoranom visoke energetske učinkovitosti, te mnogi drugi manji projekti kao što su provedba izobrazno informativnih radionica sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Erasmus+ Prvi koraci…

Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini

Projekt „Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini“ sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u iznosu od 1.452.518,42 eura, ukupne je vrijednosti preko 5.000.000,00 eura.

Riječ je o projektu kojim se planira izgraditi i opremiti područni objekt Dječjeg vrtića Zeko u Slatini na izdvojenoj lokaciji (k.č. 7261/5 k.o. Podravska Slatina) u Stublovačkoj ulici u Slatini na kojoj je omogućena izgradnja ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje prema urbanističkom planu.

Područni objekt Dječjeg vrtića Zeko u Slatini sadržavao bi 8 dnevnih boravaka s kuhinjom i sanitarnim čvorovima što bi u konačnici povećalo broj upisnih mjesta na području Grada Slatine za 160-ero djece.

Ciljna skupina projekta su djeca u dobi od 3 godine do upisa u školu (vrtićka dob) na području Grada Slatine i njihovi roditelji.

Uspostava reciklažnog dvorišta u Gradu Slatini

Projekt se provodi uz financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz komponente 1. Gospodarstvo – Program „Uspostava reciklažnih dvorišta“ koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Odobrena bespovratna sredstva iznose 680.874,36 eura, a krajnji rok provedbe projekta sa svim plaćanjima je do 4. lipnja 2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 812.144,45 eura.

Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Turbina 3

Projekt Grada Slatine ukupne vrijednosti 1.344.529,00 eura uključen je u Program Slavonija, Baranja i Srijem, te se kroz odobrena sredstva pomoći od MRRFEU-a sufinancira u ukupnom iznosu od 464.529,00 eura.
Projekt je također sufinanciran iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2024. godinu u vrijednosti od 35.000,00 eura.

Cilj projekta je pridonijeti razvoju povoljnog poduzetničkog okruženja i širenju novih gospodarskih kapaciteta što će omogućiti povećanje poduzetničkih aktivnosti i smanjenje nezaposlenosti na lokalnom području.

Centar za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina

Centar za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina okupljat će na jednom mjestu službe koje će biti usmjerene na mjere prilagodbe klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanim s klimom kao što su: požari, poplave, klizišta, oluje, suše…, te sprečavanje i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima uključujući podizanje svijesti sustava civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe.

Ukupno odobrena sredstva za pripremu projektno-tehničke dokumentacije „Centar za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina“ iznose 157.674,69 eura.

Smart City Slatina

Cilj projekta digitalne transformacije Grada Slatine „Smart City Slatina“ je  uspostaviti tehničko-tehnološku infrastrukturu i softvere u cilju unaprjeđenja procesa i usluga koje Grad Slatina pruža ciljanim skupinama kao korisnicima gradskih i ostalih usluga koje pružaju ustanove i tvrtke unutar odgovornosti Grada te tako unaprijediti kvalitetu življenja kao i poduzetničku i turističku klimu u Gradu Slatini. Ukupno odobrena sredstva za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekt digitalne transformacije Grada Slatine iznose 70.953,61 eura.

Uređenje „Staroškolskog“

Na mjestu postojećeg rukometnog igrališta planira se izvesti novo multifunkcionalno igralište za rukomet, mali nogomet, tenis i ostale sportove s višeslojnom oblogom u čijem se nastavku izvodi odbojkaško igralište također sa završnom oblogom. Oko igrališta predviđa se izgradnja zaštitne ograde. Na mjestu postojećeg odbojkaškog igrališta izvodi se polufunkcionalni plato sa završnom oblogom od betonskih opločnika, a postojeća betonska tribina se obnavlja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 450.000,00 eura, dok je vrijednost potpisanog Ugovora između Grada Slatine i Ministarstva turizma i sporta 250.000,00 eura. Rok za završetak svih aktivnosti na projektu je 1. ožujka 2025. godine.

Uređenje zelenih površina Grada Slatine, sadnja drvoreda i grmlja!

Projektom se planiraju zasaditi više od 230 novih stabala na nekoliko lokacija na području Grada Slatine, a na dvije lokacije postavit će se sjenice za odmor i zaštitu u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta. Gradu Slatini odobrena su sredstva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina najviše u iznosu od 97.923,00 eura, što čini 80% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova projekta koji iznose 122.403,75 eura.

Razdoblje provedbe projekta započelo je danom objave Javnog poziva, 27. ožujka 2024. godine, a završava 30 mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu.

Slatino, Zaželi III!

Cilj projekta je osigurati dugotrajnu skrb u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom radi povećanja njihove socijalne uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Projektom je predviđena obvezna aktivnost pružanja usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština koju će provoditi 21 novozaposlena osoba za 126 korisnika na području Grada Slatine.

Projekt ukupne vrijednosti 1.039.500,00 eura u cijelosti se financira iz Europskog socijalnog fonda, te će se provoditi tijekom 36 mjeseci.

Izgradnja hostela sa sportsko-rekreacijskom dvoranom visoke energetske učinkovitosti

Projektom je predviđena izgradnja Hostela s polivalentnom sportsko-rekreacijskom dvoranom uz popratne prostore u okviru teretane te bara i prostora za blagovanje.
Podršku provedbi projekta pružili su Hrvatski rukometni savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski nogometni savez i Hrvatski stolnoteniski savez izdavanjem suglasnosti da projekt zadovoljava uvjete u pogledu održavanja natjecanja najvišeg ranga. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 6.604.315,00 eura. Projekt je dobio pozitivno mišljenje Ministarstva turizma i sporta te se očekuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava.

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatine


Riječ je najvećem i najvrjednijem projektu na području grada Slatine koji se unatoč poteškoćama nastavlja.
U skladu s tim tvrtka Komrad d.o.o. Slatina kao nositelj projekta potpisala je Sporazum o nastavku izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina“ s novim izvođačem radova, tvrtkom Brana d.o.o. iz Virovitice.

Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova u okviru ovog Sporazuma je do 31. prosinca 2025. godine.

Podsjetimo, projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ ukupno je vrijedan 59.765.729,59 eura, a sufinancira se sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 47.812.583,67 eura, a bespovratna sredstva iznose 34.458.801,10 eura.
Dodatno, projekt sufinanciraju i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH s 5.786.193,99 eura, Hrvatske vode s 5.786.193,99 eura, te Grad Slatina s 1.781.394,59 eura.

Sustav ePlanovi

Grad Slatina planira pretvaranje predmetnih prostornih planova „stare generacije“ u prostorne planove „nove generacije“ čime će se olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedura izrade prostornih planova općenito, ali i potaknuti smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima.

Cilj je odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

Prostorni planovi će se tako moći dopuniti i izmijeniti uz konvertiranje u poseban format pogodan za izmjenu i dopunu, sukladno novom Zakonu, kroz platformu „ePlanovi“.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine financira iz EU fondova u stopostotnom iznosu postupak izmjene i dopune te transformacije prostornih planova.

Ukupna vrijednost sva četiri projekata Grada Slatine iznosi 84.000,00 eura.

Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Grad Slatina tijekom 2024. godine također je i uspješno realizirao dva projekta u području poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima i to projekt „Poboljšanje temeljnih zahtjeva građevine“ kojom se konstruktivno i energetski ojačala sportska dvorana vrtića te je ista nakon dvije godine pauze ponovno u funkciji. Ukupna vrijednost investicije iznosi 118.000,00 eura, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Drugi projekt u području poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima je „Ulaganje u objekte dječjih vrtića“ kojim je izgrađeno dječje igralište, a projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Projekt je ukupne vrijednosti 54.000,00 eura.

Rješavanje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Grad Slatina je na Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja prijavio projekt „Rješavanje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom“. Projektom se želi izgraditi rampa za invalide kao i prilagoditi sanitarni čvor osobama s invaliditetom. Vrijednost projekta iznosi 40.000,00 eura.

Razvoj i implementacija pametnih i održivih rješenja Grada Slatine primjenom digitalnih tehnologija

Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Slatina je prijavio projekt „Razvoj i implementacija pametnih i održivih rješenja Grada Slatine primjenom digitalnih tehnologija“ kojim će se digitalizirati dio parkirnih mjesta u gradu, implementirati i pustiti u rad mobilna gradska aplikacija kao i sustav za praćenje kvalitete zraka.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 95.000,00 eura.

Obnova javne kulturne infrastrukture – „ZaMiSLi muzej za sve“

U sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture“, Grad Slatina uz partnerstvo Zavičajnog muzeja Slatina prijavio je projekt „ZaMiSLi muzej za sve“ ukupne vrijednosti 5.417.646,83 eura.
Cilj projekta rekonstrukcije i opremanja Zavičajnog muzeja Slatina i aktivnosti u post projektnom razdoblju usmjeren je na jačanje kapaciteta ranjivih skupina kao i stvaranje povoljnih uvjeta za njihovo aktivno konzumiranje postojećih i novih kulturnih sadržaja u Zavičajnom muzeju Slatina i na razini šire lokalne zajednice.
Provedbom projekta Zavičajni muzej Slatina dobit će neophodne nove prostore i opremu u kojima će se provoditi aktivnosti usmjerene na ranjive skupine kojima će se kroz implementiranje inovativnih tehnologija omogućiti lakša konzumacija kulturnih sadržaja.

Rekonstrukcija plinske kotlovnice u zgradi Hrvatskog doma u Slatini

Sukladno Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina Grad Slatina prijavio je projekt „Rekonstrukcija plinske kotlovnice u zgradi Hrvatskog doma u Slatini – Glazbena škola Milka Kelemena“ ukupne vrijednosti 68.000,00 eura.

Odobreno sufinanciranje iznosi 45.000,00 eura od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Edukacija za najmlađe

Za najmlađe na Pilot projekt javni poziv JLS-ima raspisanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Grad Slatina prijavio je projekt u sklopu kojeg će se tijekom 9 mjeseci održati niz edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti namijenjenih djeci predškolske dobi i djeci od I. do IV. razreda osnovne škole, a radi se o projektu u vrijednosti od 50.000,00 eura.

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u Slatini

U fazi pripreme i provedbe su i projekti Izgradnja javne rasvjete u Ulici šetalište Julija Burgera u Slatini u vrijednosti od 60.000,00 eura koji je prijavljen na poziv za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini raspisanog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i projekt Rekonstrukcija javne rasvjete Gornji Grad vrijednosti 175.000,00 eura.

(mf, Grad Slatina; Foto: Mihaela Feldi, Robert Turkalj)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button