DOGAĐANJAGOSPODARSTVONASLOVNICAŽUPANIJA

Virovitičko-podravska županija leži na geotermalnom bazenu, geotermalna energija je ekonomski najprihvatljivija, ne ovisi o atmosferskim uvjetima, daje toplu vode 24 sata cijelo vrijeme

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, održana je završna konferencija projekta „Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije“. Uz virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, konferenciji je nazočio i predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, brojni načelnici s područja naše županije, predstavnici razvojnih agencija, pročelnici upravnih tijela Virovitičko-podravske županije,…

Provedba projekta bila je usmjerena na istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije kako bi se definirala područja na kojima je moguće iskorištenje tog izvora energije u ekonomske i društvene svrhe. Istraživane su tako najznačajnije lokacije za koje je prethodnim analizama određeno da su najpogodnije za procjenu geotermalnog potencijala i samim time buduće mogućnosti korištenja geotermalne energije u energetske svrhe.

– Virovitičko-podravska županija je završila istraživanje geotermalnog potencijala na svom području. Projekt je financiran kroz tehničku pomoć razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem. Rezultati istraživanja potvrdili su postojanje geotermalnih potencijala u regijama Virovitice, Orahovice, Slatine i Nove Bukovice. Studija je pokazala da županija leži na geotermalnom bazenu. Na području Čađavice je završena istražna bušotina koja je otkrila geotermalni izvor na dubini od 4300 metara. Planira se izgradnja geotermalne elektrane snage 20 megavata, koja bi mogla postati najveća u Europi. Ministarstvo gospodarstva je izdalo pet dozvola za istraživanje, a jedna od njih je na području Pčelića. Vjerujem da će se pronaći geotermalna energija koja se može koristiti ne samo za elektranu, već i za smanjenje troškova grijanja staklenika u poljoprivredi, a vjerujem da ćemo ići i na neke manje bušotine koje će direktno biti korištene u poljoprivredi – rekao je župan Andrović.

Aktivnosti projekta uključivale su izrade studija procjene geotermalnog potencijala na 4 lokacije: Studija procjene geotermalnog potencijala na području grada Orahovice, Studija procjene geotermalnog potencijala na prostoru grada Slatine, Studija procjene geotermalnog potencijala na području općine Nova Bukovica, Studija hidro-geotermalnog potencijala Virovitičko-podravske županije

Uz istraživanje i izradu studija za 4 definirane lokacije provedba projekta bila je usmjerena i na bušotinu geotermalne vode Virovitica GT-1 (VirGT-1).

– Završena je projektna dokumentacija do faze početka radova na bušenju istražne bušotine Virovitica GT-1. Istražna bušotina podrazumijeva da kad bude pri kraju da se ispitaju njeni potencijali i da se vidi što se može od nje dobiti u budućnosti. To je prva faza početka korištenja geotermalne energije na istražnom području Virovitica 2. Najveća prednost geotermalne energije je što je ekonomski najprihvatljivija, ne ovisi o atmosferskim uvjetima dakle kontinuirala proizvodnja tople vode 24 sata cijelu godinu. Ova bušotina je projektirana do 1300 metara, istražna je, a na 600 metara se već očekuje topla voda. Tlak je hidrostatski, ako ste na tisuću metara tlak je 100 bara na dnu, na površini je neka razlika, no to treba još istražiti. Sada smo došli do faze da je napravljen glavni projekt istražne bušotine. Investitor sada mora naći izvođača radova, pripremiti lokaciju, a to iziskuje financijska sredstva – rekao je Željko Habijanec iz tvrtke ECO CONSULTING d.o.o.

Sve aktivnosti povedene su u cilju dobivanja potrebnih podataka i inputa koji su nužni za daljnji razvoj i iskorištenje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije te daljinu prijavu za dodjelu sredstava u svrhu izrade dokumentacije za ispitivanje geotermalnog potencijala u Virovitičko-podravskoj županiji i budućih mogućnosti korištenja geotermalnih izvora za buduće energetske potrebe, a vodeći računa o čimbenicima ekonomskog rasta i društvenog razvoja kao i učincima na okoliš.

Provedba projekta „Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije započela je 2019. godine. Projekt je prijavljen i financirao se u sklopu Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.„ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 304.169,82 eura, od čega 258.544,34 eura iznose bespovratna sredstva. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Virovitičko-podravske županije. nm (www.icv.hrwww.vpz.hr, Foto: Iva Barčan)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button