NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

U utorak 14. ožujka održat će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine, Robertino Repić sazvao je 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati u utorak 14. ožujka 2017. godine s početkom u 15.30 sati u Hrvatskom domu u Slatini. Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 15. prosinca 2016. godine,
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. prosinca 2016. godine do 14. ožujka 2017. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uključivanju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece,
 5. Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2016. godine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine za 2017. godinu,
 7. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2016. godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2016. godinu,
 9. Razmatranje Izvješća o radu Gradske razvojne agencije Slatine za 2016. godinu,
 10. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura,
 11. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slatine,
 12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Slatine,
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta iz sredstava komunalne naknade u 2016. godini,
 14. Razmatranje Izvješća o trošenju dijela komunalne naknade za izgradnju i održavanje objekata predškolskog, školskog i socijalnog sadržaja te ostalih objekata  u vlasništvu Grada Slatine u 2016. godini,
 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2016. godini,
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine u 2016. godini,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Slatini,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na području Grada Slatine za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima“
 20. Pitanja i prijedlozi. 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button