NASLOVNICAOPĆINESERVISNE INFORMACIJE

Upisi u Dječji vrtić ”Lipa” Čađavica traju do 31. svibnja 2024. godine

Pozivaju se roditelji i skrbnici djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci.
 
Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primaju se do 31. 5. 2024. godine svakog radnog dana u vremenu od 08:00 h do 14:30 h. 
 
Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić mogu se donijeti osobno, poslati poštom na adresu dječjeg vrtića: Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a Čađavica ili na e-mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com.
 
Obrasce možete preuzeti u prostoru Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica u Čađavici, Velikom Rastovcu ili Čačincima.
 
Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama https://www.dv-lipa.hr/vijesti-za-roditelje/ i https://www.dv-lipa.hr/upisi/.
 
Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.
 
Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:
 
– za svu djecu koja će pohađati Matični odjel Čađavica od navršene 1 godine života do polaska u školu
 
– za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Čačinci od navršene 1 godine života do polaska u školu
 
– za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Veliki Rastovac od navršene 3 godine života do polaska u školu.
 
I. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
 
OSNOVNI DOKUMENTI:
• zahtjev za upis
• rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) – preslika
• uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
• dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
• ispunjen inicijalni obrazac
 
DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:
 
1. Dijete koje je do 1.travnja 2024.  navršilo 4 godine – Rodni list djeteta
 
2. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti     
 
3. Dijete s troje ili više djece – Rodni listovi za svako dijete      
 
4. Dijete s oba zaposlena roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenosti
 
5. Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima- Nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja
 
6. Dijete samohranih roditelja, dijete iz jednoroditeljskih obitelji – Presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelji ne žive u zajedničkom kućanstvu, smrtni list preminulog roditelja, potvrda o nestanku roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju 
 
7. Dijete osoba s invaliditetom- Dokaz o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 
8. Dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – Dokaz o pravu na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
 
9. Dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića – Dokaz o prebivalištu ili boravištu
 
10. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici minimalne zajamčene naknade – Rješenje nadležnog tijela o pravu na doplatak za djecu                                                            
 
Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru. Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.
 
II. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica.
 
Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica https://www.dv-lipa.hr/upisi/ .
 
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.
 
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu. Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.
 
Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.
 
Nakon provedenog upisnog postupka, Dječji će vrtić obaviti inicijalni razgovor s roditeljima djece, o čemu će roditelji biti telefonski obaviješteni. mf (DV ”Lipa” Čađavica; Foto arhiva: D. Fišli)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button