NASLOVNICAŽUPANIJA

U Velikoj vijećnici održana je sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravske županije

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, održana je sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravske županije, uz predsjedanje župana Igora Androvića, nazočnost njegovih zamjenika, Marija Klementa i Igora Pavkovića, gradonačelnika i načelnika s područja VPŽ…

Na sjednici se govorilo o opremanju i osposobljavanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite Virovitičko- podravske županije. Naime, 14. prosinca 2021. godine Županijska skupština Virovitičko-podravske županije donijela je Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Virovitičko-podravske županije. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Virovitičko-podravske županije utvrdila je prijetnje od ugroza za tom području. Prema utvrđenim prijetnjama, a u skladu sa pravnom regulativom, obveza županija i gradova je formiranje specijalističkih postrojbi civilne zaštite. Prijedlog Virovitičko-podravske županije je zajedničko formiranje specijalističkih postrojbi civilne zaštite od strane županije i gradova s područja županije. Specijalističke postrojbe civilne zaštite osnovat će se za sljedeće specijalnosti: za traganje i spašavanje u ruševinama; za traganje i spašavanje u poplavama; za zbrinjavanje; za tehničko-taktičku potporu. One će zajedno imati ukupno 77 pripadnika.

Jedna od tema je bila i  – javna usluga linijskog prijevoza putnika na području Virovitičko-podravske županije – mreža linija. Na sjednici se govorilo o 108 linija koje obuhvaćaju čak 1.294.608 kilometara, a na području VPŽ, trenutno djeluju četiri autoprijevoznika za navedeno.

  • Osiguravanjem zakonodavnog okvira te dijela potrebnih sredstava, očekujemo pokretanje potrebnih aktivnosti kako bi se u što kraćem roku omogućilo da županijski javni linijski prijevoz bude prilagođen stvarnim potrebama putnika u županiji – naglasio je prilikom predstavljanja pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok.

Na kolegiju se govorilo i o reformi vodnog gospodarstva s posebnim naglaskom na pripajanje javnih isporučitelja vodnih usluga. Naime, trenutno u Virovitičko-podravskoj županiji djeluju četiri isporučitelja vodnih usluga sa sjedištima u Pitomači (Vodakom), Virovitici (Virkom), Slatini (Komrad) i Orahovici (Voda d.o.o.). Novim paketom zakona predviđeno je da će biti jedan isporučitelj na području Virovitičko-podravske županije, na način da će manji isporučitelji biti pripojeni većem isporučitelju. To bi značilo da će Virkom preuzeti ulogu glavnog isporučitelja. Naime, mali isporučitelji vodnih usluga nisu pripremljeni, te nemaju dovoljno resursa za provedbu velikih EU projekata kao što su npr. Aglomeracija Pitomača koja je nakon dugogodišnje pripreme te predane studije izvodljivosti gdje je studija izvodljivosti pokazala da im projekt nije priuštiv i održiv, zbog kriterija EU cijene vode u budućnosti ne smije biti veća od 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva.

U tom trenutku Virkom d.o.o. Virovitica ustupio je svoje resurse te preuzeo ulogu investitora kako bi se isti projekt mogao realizirati uz uvjet  EU da do kraja realizacije projekta Vodakom se mora pripojiti Virkomu odnosno mora biti jedinstveni isporučitelj  vodnih usluga na cjelokupnom području. Trenutno se isti projekt uspješno realizira kroz izgradnju mreže na području Pitomače.

Pripajanjem isporučitelja vodnih usluga doći će do povećanje sigurnosti vodoopskrbe, standardizacije kvalitete isporuke, racionalizacije troškova samog poslovanja. Jedna od značajnih prednosti je i bolje iskorištavanje, optimizacija i racionalizacija postojeće opreme koju posjeduju naši isporučitelji vodnih usluga.
(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button