DOGAĐANJAUncategorizedŽUPANIJA

”Sretna kornjača” – nova priča Dravske priče

U četvrtak 1. srpnja 2021. godine, započela je četveromjesečna realizacija aktivnosti projekta HEPI TURTLE koji je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije prijavila na HEP-ov natječaj za dodjelu donacija „Svjetlo na zajedničkom putu“. Ukupna je vrijednost projekta 78.333,75 kn, dok je iznos dodijeljene donacije Hrvatske elektroprivrede d.d. u maksimalnoj ovogodišnjoj visini od 22.000,00 kn.

Javna ustanova će ovom financijskom potporom u Posjetiteljskom centru Dravska priča urediti Centar za prihvat crvenouhih kornjača (Trachemys scripta elegans) koje je potrebno udaljiti iz prirode kako bi se očuvala autohtona strogo zaštićena i Natura 2000 vrsta barska kornjača (Emys orbicularis). Svaka jedinka crvenouhe kornjače ulovljena u prirodi i smještena u Centar za prihvat umanjit će pritisak na domicilnu barsku kornjaču koji proizlazi iz kompeticije ove dvije vrste.

Invazivne strane vrste životinja zavičajnim vrstama oduzimaju stanište, hranu i druge resurse, mijenjaju stanišne uvijete te prenose bolesti. Šteta koju uzrokuju invazivne strane vrste u Europskoj uniji iznosi otprilike 12,5 milijardi eura godišnje. Direktne ekonomske štete očituju se u smanjenju prinosa u poljoprivredi uzrokovanih invazivnim korovnim vrstama, biljnim štetnicima i bolestima, ili u otežanom prometu slatkim vodama zakrčenim vodenim biljkama. Dosadašnje poznavanje problematike stranih invazivnih vrsta u RH djelatnici Javne ustanove nadopunili su pohađanjem programa edukacije prepoznavanja i postupanja s invazivnim stranim vrstama te aktivnim sudjelovanjem na radionicama izrade planova upravljanja invazivnim stranim vrstama signalni rak i crvenouha kornjača provedenim u okviru projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta. Prisutnost crvenouhe kornjače zabilježena je i na Virovitičkim ribnjacima koji su u obuhvatu područja ekološke mreže pod upravom Javne ustanove. Temeljem dobivenih informacija Javna ustanova provodi monitoring prisutnosti crvenouhe kornjače na navedenom području kao preventivnu mjeru u sprječavanju daljnjeg razmnožavanja i negativnog utjecaja na zavičajnu floru i faunu. Crvenouha kornjača u Hrvatskoj je prvi put zabilježena 1999. godine u jezeru Bara pored Grubišnog Polja, a njezino prirodno područje rasprostranjenosti je istočni dio Sjeverne Amerike i susjedno područje Meksika, odakle je prenesena diljem svijeta. Nastanjuje raznolika slatkovodna staništa s mirnim vodama i mekim dnom, a najčešće se može naći u jezerima i barama.

Projekt HEPI TURTLE ima za cilj podići svijest javnosti o opasnostima od namjernog puštanja stranih vrsta u prirodu. Kontrola invazivnih vrsta i smanjivanje njihova utjecaja na zavičajne vrste i ekosustave danas je jedan od najvećih izazova zaštite prirode – kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji. Invazivnu stranu vrstu često nije moguće u potpunosti ukloniti iz staništa u kojem je uspostavila populacije, ali je moguće umanjiti njen negativan utjecaj na zavičajnu floru i faunu. Na razini Europske unije se donose zakoni kako bi se unaprijedila prevencija, upravljanje i kontrola širenja invazivnih stranih vrsta. U Hrvatskoj je zakonski zabranjen unos stranih vrsta u prirodu bez prethodnog dopuštenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i/ili drugih nadležnih tijela za poslove šumarstva, poljoprivrede, lovstva, ribarstva i sl. Provođenje preventivnih mjera u vidu zakonskih ograničenja unosa stranih vrsta u prirodu zatim mjera kontrole širenja i eradikaciju u ranoj fazi invazije te podizanje svijesti javnosti o važnosti problema invazivnih vrsta i njihovim štetnim utjecajima najučinkovitije su mjere u borbi protiv invazivnih stranih vrsta. Centar za prihvat crvenouhih/žutouhih kornjača kao novi sadržaj u sklopu Posjetiteljskog centra Dravska priča će edukacijom posjetitelja o važnosti problema djelovati preventivno, a prihvat jedinki bit će konačna mjera u sprječavanju širenja, odnosno uklanjanju ovih invazivnih vrsta iz prirode.

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button