NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se 29. lipnja

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 3.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati 29. lipnja 2017. s početkom u 17 sati prema sljedećem dnevnom redu:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s konstituirajuće sjednice i 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine koje su održane 16. lipnja 2017. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2016. godinu,
 4. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2016. godinu,
 5. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Slatina za 2016. godinu,
 6. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2016. godinu,
 7. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice grada Slatine za 2016. godinu,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Slatine za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Slatine,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o gradskim porezima,
 11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu,
 12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2016. godine u 2017. godinu,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2017. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2017. godinu
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2017. godini,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ispravku Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu,
 20. Pitanja i prijedlozi. 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button