USTANOVE

Ustanove

 • GRAD SLATINA
  Trg. Sv Josipa 10
  Tel: 033 551 109
 • HRVATSKA POŠTA
  Šetalište J. Burgera 6
  033/552-400
 • AUTOBUSNI KOLODVOR
  Kolodvorska 1
  Tel: 033 551-297
 • ŽELJEZNIČKI KOLODVOR
  Kolodvorska bb
  Tel: 033 551-340

Zdravstvene ustanove

 • DOM ZDRAVLJA • Bana Jelačića 33 • Dežurstvo: 033 551-334
 • LJEKARANA “PLANTAK” • Bana Jelačića 8 • Tel: 033 554-001
 • LJEKARNA “SLATINA” • Trg Sv. Josipa 7 • Tel:033 551-369
 • LJEKARNA “MIKULČIĆ” • Vladimira Nazora 39 • Tel: 033 550-005
 • DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “ZDENKA” • Ante Kovačića 35 Tel:033 555-102 ured

Škole i vrtić

 • OŠ Eugena Kumičića • D. Cesarića 24 • Tel/fax: 033 551-213
 • OŠ Josipa Kozarca • Nikole Šubića Zrinskog 2 • Tel:033/ 551 214
 • SREDNJA ŠKOLA MARKO MARULIĆ • Trg Ruđera Boškovića 16 • Tel: 033/ 551 577
 • OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SLATINA • B. Radića 4 • Tel: 033 550-854
 • DJEČJI VRTIĆ ZEKO Bana Jelačića 31 (033) 551 284
  Razno
  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA • V. Nazora 5 Tel: 033 551-158
 • GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SLATINA Šetalište Julija Burgera 1 Tel: 033 400-678
 • HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, ispostava Slatina Kolodvorska 16 Tel: 033 551 163
 • UDRUGA INVALIDA RADA SLATINA Ivana Meštrovića 8 Tel: 033 550-554
 • DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLATINA Ante Kovačića 4 Tel: 033 555-171
 • ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA Šetalište Julija Burgera 1 Tel: 033 551-171
 • UDRUŽENJE OBRTNIKA SLATINA B. Radića 13 Tel: 033 551-123
Back to top button