DOGAĐANJANASLOVNICA

Slatina kom d.o.o. prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme

Slatina kom d.o.o. u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine je na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme.

Predmet navedenog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Grad Slatina je još 2018. godine zaključio ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine s ciljem smanjenja količina otpada i sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom Grada Slatine.
Tako je nabavljeno ukupno 7750 spremnika različitih veličina, odnosno 350 spremnika za biootpad, 3700 spremnika za papir i 3700 spremnika za plastiku koje je Grad Slatina u suradnji sa Slatina kom d.o.o. distribuirao krajnjim korisnicima javne usluge odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada s područja grada Slatine i prigradskih naselja.
S obzirom da se u posljednjih nekoliko godina broj korisnika povećao kao i svijest postojećih korisnika o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te oporabi, uočena je potreba za nabavom dodatnih spremnika za biootpad, papir i plastiku.
Stoga će putem spomenutog Javnog poziva Slatina kom d.o.o. nabaviti dodatnih 70 spremnika za biootpad namijenjenih fizičkim osobama, odnosno novim korisnicima usluge odvoza biootpada.
Isto tako nabavit će se po 50 dodatnih plavih i žutih spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike koji će biti distribuirani pravnim osobama, odnosno korisnicima kojima do sada nisu dodijeljeni.

Planiranom aktivnošću nabave komunalne opreme pridonijet će se unaprjeđenju kvalitete komunalnog standarda te ispunjenju cilja ovog Javnog poziva u smislu smanjenja količine biorazgradivog i reciklabilnog otpada koji se odlaže na odlagalištima komunalnog otpada. Također će pridonijeti podizanju razine komunalne usluge na slatinskom području i svijesti sadašnjih i budućih korisnika o potrebi zaštite okoliša.

Vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga iznosi 58.000,00 kuna.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

Related Images:

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button