DOGAĐANJANASLOVNICA

Savjetodavna služba održala prvi program strukovnog osposobljavanja pod nazivom “Peradarstvo”

U vremenskom periodu od 16. do 20. listopada 2017. godine u prostorijama poduzeća Jošavac d.o.o. u  Slatini  održano je prvo strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike iz operacije 1.1.2., mjere M01,  pod nazivom „Peradarstvo“.

Ovaj program je jedan od 15 besplatnih programa iz područja stočarstva  koje provode djelatnici Savjetodavne službe, a odobreni su od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.

Tijekom tečaja polaznici su se pobliže   upoznali s peradarskom proizvodnjom i to kroz teme: podrijetlo i domestikacija peradi, biološke osnove peradi, pasmine peradi, hranidba peradi, tov pilića, proizvodnja konzumnih jaja, proizvodnja kokoši, proizvodnja pura, proizvodnja gusaka, proizvodnja pataka, nastambe i oprema u peradarstvu, te s agroekonomski temama: osnove ekonomike i upravljanja financijama na PG-u, porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u, izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda i o pravilima poštivanja višestruke sukladnosti.

Praktični dio tečaja održan je na dva poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem i držanjem kokoši hrvatica i to na PG Dundović gdje su polaznici  upoznati s uvjetima smještaja kokoši u proizvodnji konzumnih jaja, a na PG Ninčević s uvjetima smještaja matičnog jata. Također u Pakirnom centru polaznike smo upoznali s uvjetima koje treba udovoljiti odobreni objekt u kojem se konzumna jaja sortiraju i pakiraju za tržište.

Predavači  koji su sudjelovali u strukovnom osposobljavanju poljoprivrednika pod nazivom „Peradarstvo“ bili su: Valerija Čižmak, Tihana Bišćan, Mirjana Rastija Novak i Ljubica Kravarščan.

Po završetku teorijskog i stručnog dijela osposobljavanja  polaznici su polagali test znanja, te dobili odgovarajuću potvrdu o završenom programu osposobljavanja.

Nakon  uspješno provedenog prvog strukovnog osposobljavanja pod nazivom „Peradarstvo“   novi tečaj će se održati početkom studenog i to  u Sisačko-moslavačkoj županiji.


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button