DOGAĐANJANASLOVNICAUDRUGEŽUPANIJA

S.O.S. Virovitica: Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela – 22. veljače

Prema smjernicama Europske komisije sve države članice 22. veljače obilježavaju Europski dan žrtava kaznenih djela. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska postala je članicom kruga država koje u najvećoj mogućoj mjeri teže zaštiti prava onih koje kazneno djelo najviše pogađa.

Svake godine jedan od četiri Europljanina postane žrtvom kaznenog djela, no mnogi od njih to ne prijave nadležnim institucijama, najviše iz straha. Svatko se može naći u ulozi žrtve i svjedoka.

Sustav podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela u Republici Hrvatskoj čine:

  • Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske,
  • odjeli za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju u sastavu sedam županijskih sudova i to u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu,
  • Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja putem broja 116-006 – besplatne linije otvorene 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu putem koje se pružaju informacije, pomoć i podrška žrtvama i svjedocima/kinjama na hrvatskom i engleskom jeziku te
  • 11 organizacija civilnog društva u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Provedba programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela započela je 1. siječnja 2018. godine na inicijativu i uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a proizlazi iz Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Nositeljica programa je Ženska soba, a provodi ga 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno na području 17 županija.

Sve usluge programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela su besplatne, a obuhvaćaju:
– emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima,
– psihološko i pravno savjetovanje,
– pratnju na sud,
– pratnju na državno odvjetništvo, policiju i centre za socijalnu skrb,
– podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Tijekom 2022., Mreži podrške i suradnje koju čini desetak organizacija obratilo se 47 posto više korisnika i korisnica u odnosu na prethodnu godinu.

Sve informacije o programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ možete pronaći na službenoj web stranici :  https://mrezapodrskeisuradnje.com/hr/

Na području Virovitičko-podravske županije djeluje udruga S.O.S. Virovitica:

📞 033 721 500

📧 sos.vt@email.t-com.hr

⏰ od 8 do 16 svakim radnim danom

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button