Evidencija najma razglasa

Cijena (1 sat) 40 kn + PDV
Cijena (1 sat) 80 kn + PDV
Cijena (1 km) 4 kn + PDV
Cijena 16 kn + PDV
Cijena 40 kn + PDV
Cijena (1 komad) 80 kn + PDV
Minimalno 2 komada zvučnika sa stalkom!
Cijena 60 kn (PDV uključen)
Cijena (komplet 6 komada) 120 kn (PDV uključen)
Minimalno 6 komada zvučnika HD!
Cijena 400 kn + PDV
Cijena 200 kn + PDV
Cijena 80 kn + PDV
Cijena 400 kn + PDV
Cijena 120 kn + PDV

Related Images:

Back to top button