Evidencija najma razglasa

Cijena (1 sat) 6,00 EUR + PDV
Cijena (1 sat) 11,00 EUR + PDV
Cijena (1 km) 0,60 EUR + PDV
Cijena 2,50 EUR + PDV
Cijena 5,50 EUR + PDV
Cijena (1 komad) 11,00 EUR + PDV
Minimalno 2 komada zvučnika sa stalkom!
Cijena 8,00 EUR + PDV
Cijena (komplet 6 komada) 16,00 EUR + PDV
Minimalno 6 komada zvučnika HD!
Paket uključuje: rampu sa stalcima, 5 PNC-a, rasvjetnu kuglu, ambijentalnu rasvjetu. Cijena 100,00 EUR + PDV
Paket uključuje: Sve iz Paketa 1 + 4 Martin laserska rasvjetna tijela. Cijena 200,00 EUR + PDV
Cijena 30,00 EUR + PDV
Cijena15,00 EUR + PDV
Cijena 55,00 EUR + PDV
Cijena 17,00 EUR + PDV
Back to top button