NASLOVNICAPOLITIKA

Priopćenje za javnost predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Slatine Igora Fazekaša na istup aktualnog slatinskog gradonačelnika Denisa Ostrošića u eteru Radio Slatine

Priopćenje za javnost predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Slatine Igora Fazekaša na istup aktualnog slatinskog gradonačelnika Denisa Ostrošića u eteru Radio Slatine prenosimo u cijelosti:

“Nastavno na današnji istup Denis Ostrošića vezano uz projekt „studentski kampus“ želimo istaknuti da vjerujemo da svi mi, svaki stanovnik grada Slatine i prigradskih naselja podržava otvaranje visokoobrazovne ustanove ili programa kojima je cilj da se naši mladi ljudi školuju u ovoj županiji i da ostanu u njoj, no ponovno naglašavamo netransparentnost postupka i izuzetno puno nepoznanica kojima obiluje proces otvaranja „studentskog kampusa“ u gradu Slatini, a s  u svezi i uloge naše Gradske uprave u tom procesu.

Cijeli postupak upućuje na to da je netko svojim postupanjem ili ne postupanjem prekoračio ovlasti ili nije koristio zakonom propisane  modele i mehanizme koji su u ovakvim slučajevima trebale biti obvezatne  radnje – prije svega  ovdje se podrazumijevaju odredbe Zakona o proračunu, Pravilnika o zaduživanju jedinica lokalne i područne samouprave te samog Statuta grada Slatine.

Pitanja na koja još uvijek nema odgovora, ni nakon današnjeg istupa gradonačenika Ostrošića su:

  • Je li u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o zaduživanju pa i Statutom grada Slatine gradonačelnik grada Slatine imao pravo samostalno nastupati dajući svoj potpis na pravno obvezujuće akte kojima je, dajući jamstvo i instrumente osiguranja plaćanja u vidu zadužnica i mjenica za gradsku tvrtku čiji je 100 % vlasnik, za 21 godinu indirektno zadužio grad?
  • Je li gradonačelnik grada Slatine svjestan svoje obveze da vodi grad i upravlja njegovim financijama i imovinom pažnjom dobrog gospodara (što je uostalom i zakonska obveza) i je li uopće upućen u zakonske odrednice o granicama svojih ovlasti, osobito kada su u pitanju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi?
  • Kako to da najviše tijelo grada – Gradsko vijeće, u ovoj stvari uopće nije donosilo nikakve akte, posebno one iz odredbe Zakona o proračunu odnosno Pravilnika o zaduživanju tim prije što je iznos s kojim gradonačelnik može raspolagati sukladno visini gradskog proračuna za 2020. godini bio cca 302.000,00 kuna, a u 2021. je to cca 305.000,00 kuna?!
  • Kako to da je gradonačelnik dajući jamstvo za gradsku tvrtku zadužio naš grad na 21 godinu, a mora znati ili je morao znati da je postupak davanja jamstva za pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne samouprave vrlo formalan i posebno strog proces koji uključuje, prije svega, obvezu da je isto planirano u proračunu te da je za isto potrebno pribaviti suglasnosti  Vlade RH.

Osim toga, ističemo kako je i pitanje uporabne dozvole objekta ostalo neriješeno čime su upitne i mogućnosti uzimanja u podzakup poslovnih prostora od strane poduzetnika/investitora.

Ponavljamo još jednom da je vrlo očito da se cijeli postupak oko „studentskog kampusa“ odvijao na brzinu, iza zatvorenih vrata i pod okolnostima koje su u najmanju ruku dvojbene ili sumnjive o čemu su se oglasile i sve političke stranke u gradu Slatini, a dodatni problem je činjenica da je tvrtka u 100% vlasništvu grada Slatine, SLATINA PLUS d.o.o. potpisala Ugovor o zakupu poslovnog prostora koji uopće nema niti uporabnu dozvolu jer je važeća uporabna dozvola izdana za izvedene radove, ali za salon namještaja i restoran, no nije izvršena prenamjena u „studentski kampus“, fakultet i dječji vrtić!

Navedena promjena trebala je u dva navrata biti usvojena na sjednicama Gradskog vijeća grada Slatine, posljednji put 29.03.2021. kao točke dnevnog reda Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja grada Slatine i Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Slatine, ali se o istima nije raspravljalo, jer je gradonačelnik bio spriječen pa nije mogao biti prisutan (najprije zbog bolesti iako je par dana poslije obilazio ustanove u Gradu, a drugi put zbog važnog sastanka iako je za sjednicu znao 10 dana prije).

Bez navedenih promjena nije niti moguće prenamijeniti navedeni poslovni prostor u „studentski kampus“, a gradska tvrtka SLATINA PLUS d.o.o. navedeni prostor je, uprkos tome, uzela u zakup i to po cijeni od 50.000,00 kuna mjesečno uvećano za režije.

Tek prije 10-ak dana predan je Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za dječji vrtić koji je također predmet zakupa, no ni to se neće moći realizirati dok ne bude provedena prenamjena u navedenim Planovima!

Pitamo još jednom gradonačelnika, kako je moguće uzeti u zakup poslovne prostore koji nemaju uporabnu dozvolu i koji se sukladno tome ne smiju koristiti, ali se plaća zakup i režije?

Kako prolazi vrijeme evidentno je da se sve više stvari kompliciraju na štetu grada Slatine, a ugovorene obveze potpisane od strane gradske tvrtke i vlasnika nekretnina idu na ruku samo vlasniku nekretnine koji se itekako znao osigurati jamstvima koje je u tu svrhu bez suglasnosti Gradskog vijeća dao gradonačelnik, a što je danas i Denis Ostrošić potvrdio gostovanjem na Radio Slatini rekavši da je „normalno da je privatni investitor tražio sklapanje ugovora o zakupu i određene garancije o ozbiljnosti interesa trgovačkog društva i samog Grada s obzirom na predvidivu cijenu investicije i ulaganja te vrste.“

Naravno da je normalno da investitor traži jamstva, ali se istovremeno ne smiju kršiti Zakoni i mora se poštivati procedura zaduživanja i gradonačelnik NE SMIJE bez suglasnosti Gradskog vijeća izdavati instrumente osiguranja na rok od 20 godina!!!!

U svim navedenim ugovorima i potpisanim dodatcima vrlo jasno stoji da potpisani ugovori i dodaci imaju snagu ovršne isprave te je u uredu javne bilježnice stavljena klauzula ovršnosti koja je nakon solemnizacije postala javnobilježnički akt i ovršna isprava u smislu čl. 54. Zakona o javnom bilježništvu što znači da nemamo puno izbora.

Osim svega navedenog, dana 11.09.2020. potpisan je i Ugovor o ustupanju tražbine koji su potpisali kao Cedent RI-PETROL d.o.o., predstavnici ZABA-e kao Cesionar i Krunoslav Šarabok kao direktor tvrtke SLATINA PLUS d.o.o. kao Cesus, čime je tvrtka SLATINA PLUS d.o.o. preuzela obvezu plaćanja kredita koji je tvrtka RI-PETROL podigla u ZABA-i!!!!

Dobro je Denis Ostrošić danas rekao da će „oni politički akteri koji budu obnašali vlast u Slatini pronaći način da ovaj projekt zaživi na dobrobit svih građana Grada Slatine i šire okolice“, i tako će morati i biti, ali nažalost, Denis Ostrošić ostat će trajno zapamćen kao čovjek koji je Slatinu, nas, ali i našu djecu, uveo u dužničko ropstvo na 20 godina!

Ukupna cijena tog ropstva će osim ovih gotovo 54 milijuna kuna zakupa, biti puno veća jer ćemo morati plaćati i održavanje objekata i sve režije pa će nas cijeli Denisov projekt koštati cca 80 milijuna kuna!

Na kraju cijeli ovaj Denisov projekt neće ostati u vlasništvu našeg grada….naše Slatine!”

                                                                 Predsjednik GO HDZ Slatina                                                                                                                                          mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button