DOGAĐANJANASLOVNICA

Prema novoj Odluci vrijednost boda za izračunavanje komunalne naknade smanjena za 5%

Na jučerašnjoj izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slatine kojom je predsjedavao predsjednik Gradskog vijeća Dario Vrbaslija prisustvovalo je 13 vijećnika.
Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine Marina Kokorića i kraće rasprave, gradski su vijećnici jednoglasno donijeli Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Slatine i o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje komunalne naknade.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi na području Grada Slatine donesena je temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu ove godine.
Iznos komunalne naknade po m2 površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti obračunske jedinice, odnosno boda s koeficijentom zone i koeficijentom namjene.

Nakon obavljenog premjera nekretnina postojećih obveznika komunalne naknade na području prigradskih naselja i grada Slatine utvrđeno je određeno povećanje površina u odnosu na trenutno evidentirano stanje.
Budući da je vrijednost boda smanjena za 5% i utvrđena je u godišnjem iznosu od 3,96 kuna, temeljem ove Odluke obveznici komunalne naknade kod kojih je utvrđena jednaka površina i čije su ulice ostale u istoj zoni plaćat će manju komunalnu naknadu nego do sada, a oni čije se nekretnine nalaze u ulicama koje su zbog poboljšanja komunalne infrastrukture ušle u viši rang zone ili im je utvrđena veća površina nekretnina plaćat će veću komunalnu naknadu.

Na području grada Slatine, s obzirom na stupanj opremljenosti zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture, obavljanju komunalne djelatnosti na pojedinim područjima i njihovoj lokaciji, dijeli se na pet stambenih i poslovnih zona, a prema novoj Odluci o zonama 15-tak je ulica koje su ušle u viši rang, dok je namjena za stambene, poslovne i druge prostore na koje se plaća komunalna naknada utvrđena u 12 kategorija.

Građani će početkom iduće godine dobiti nova rješenja prema kojima će im se naplaćivati komunalna naknada.
(mf/Foto: Mihaela Feldi)


 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button