DOGAĐANJANASLOVNICAPROJEKTI I NATJEČAJI

Predstavnici MZOIE i Hrvatskih voda obavili terenski pregled pripremljenosti projekta Aglomeracija Slatina

Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1) i predstavnici Hrvatskih voda iz Zagreba (PT2), te predstavnici Hrvatskih voda – Odjela za pripremu EU projekata iz Osijeka, danas su obavili terenski posjet Gradu Slatini radi utvrđivanja spremnosti projekta  „Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbe šireg centra Slatine“ koji se priprema za sufinanciranje iz EU fondova.

U Gradskoj upravi susreli su se s predstavnicima Grada Slatine i Gradskog vijeća  te predstavnicima nositeljima projekta – tvrtke Komrad d.o.o Slatina  i izrađivačem Studije izvodljivosti projekta iz slovenske konzultantske tvrtke RCI.

Na početku sastanka nazočne su pozdravili gradonačelnik  Grada Slatine Denis Ostrošić i direktor tvrtke Komrad d.o.o. Mato Miličić.
Potom je održana prezentacija „Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za Aglomeraciju Slatina – EN.2.1.11-0054“  te su raspravljena otvorena pitanja za finaliziranje prijedloga projekta i dinamički plan aktivnosti do kraja pripreme projekta za EU financiranje.

Utvrđeno ja da je tvrtka Komrad d.o.o.  pribavila sve potrebne lokacijske dozvole i to: za UPOV(uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) i pristupnu cestu do UPOV-a, za vodospremu Slatina 2 i linijske vodne objekte, zatim 12 građevinskih dozvola, a spremna je dokumentacija i za dobivanje preostale 3 građevinske dozvole.
Riješena je većina imovinsko pravnih odnosa, odnosno za sve čestice preko kojih prelazi trasa linijskih objekata sklopljeni su ugovori o pravu služnosti, a za čestice u vlasništvu RH na kojima se smješta UPOV i pristupna cesta, pokrenut je postupak kod Ministarstva za upravljanje imovinom RH i uskoro se očekuje dobivanja prava gradnje.

Na sastanku je zaključeno da je projekt spreman za prijavu i treba se aktivno prići dovršenju izrade tender dokumentacije i ažuriranju Studije i Prezentacije s  najnovijim podacima, a po kompletiranju projektno-tehničke  i tender dokumentacije može se prići finaliziranju projektne prijave.
(mf/Foto: Mihaela Feldi)


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button