DOGAĐANJANASLOVNICA

Potpisivanjem ugovora Slatina kom zaključio nabavu dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Pregled poslovanja tvrtke Slatina kom d.o.o. od 2017. do danas

Danas je u prostorijama Slatina koma potpisan Ugovor o javnoj nabavi dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada koje je nabavljeno iz projekta „Nabava višekomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Slatini“, a projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 1.221.362,73 kn.

Ugovor vrijedan 1.545.001,00 kn plus PDV potpisali su direktor tvrtke Slatina kom d.o.o Sanjin Hmelik i direktor tvrtke Gradatin d.o.o. iz Sesveta Marko Jukić.
– Nakon podjele kanti za reciklabilno prikupljanje otpada i početkom rada novog vozila koje će stići u roku od 180 dana od dana potpisivanja Ugovora, sustav će biti značajno efikasniji od današnjeg načina gospodarenja reciklabilnim otpadom, – istaknuo je tom prigodom direktor Slatina koma Sanjin Hmelik te se osvrnuo na cjelokupno poslovanje tvrtke u proteklom četverogodišnjem razdoblju.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.“

Poslovanje tvrtke Slatina kom d.o.o. od 2017. do danas

Tvrtka Slatina kom d.o.o. je od 2017. godine do danas uložila značajne materijalne i ljudske napore kako bi stabilizirala poslovanje i učinila ga održivim. Tvrtka je iz negativnog poslovanja iz 2017. godine kada je poslovala s gubitkom od 1.090.000,00 kn, reorganizacijom, drugačijim unutarnjim ustrojem i pristupom poslovanju, te odgovornijim pristupom radu stvorila uvjete koji su doveli do pozitivnog poslovanja tvrtke koja je 2019. godine poslovala s dobiti od 42.000,00 kn.

S obzirom na činjenicu da društvo Slatina kom d.o.o., pruža veliki broj usluga kroz 9 djelatnosti, donosimo vam pregled poslovanja predstavljen po radnim jedinicama koje čine navedeno društvo.

 1. Odvoz otpada od građana i pravnih osoba, poslovi održavanja javnih površina

Djelatnost „Odvoz otpada“ uz  jedinicu „Izgradnje“ je radna jedinica s najvećim obimom prometa. Uz odvoz otpada od građana i pravnih osoba, te njegovog zbrinjavanja, radna jedinica još obavlja poslove čišćenja grada, održavanje parkova, zbrinjavanje plastike i papira, i druge poslove vezane uz zbrinjavanje otpada, te u jednom djelu s radnom jedinicom Izgradnje, obavlja i zimsku službu. Poslovi upravljanja otpadom obavljaju se za oko 4.500 korisnika s područja Grada Slatine i prigradskih naselja. 

U djelatnost su uložena sredstva za ugradnju čipova u spremnike, ugradnju čitača na komunalno vozilo, te nabavu dodatnih spremnika za pojedine korisnike u iznosu od 311.391,20 kn.

Komunalno poduzeće Slatina kom d.o.o. u suradnji sa Gradom Slatinom preuzelo je 3.700 plavih, 3.700 žutih i 350 smeđih kanti, koje će biti podijeljene građanima u narednim mjesecima. Također Slatina kom d.o.o. je prošao na natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt „Nabava višekomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Slatini“ u vrijednosti 1.545.001,00 kn bez PDV-a. Nakon postupka javne nabave potpisan je ugovor s dobavljačem, te se isporuka vozila očekuje tijekom mjeseca studenog. Nakon podjele kanti za reciklabilno prikupljanje otpada i početkom rada novog vozila sustav će biti značajno efikasniji od današnjeg načina gospodarenja reciklabilnim otpadom.   

 1. Usluge parkiranja

Djelatnost parkiranja je relativno nova djelatnost, koju tvrtka Slatina kom d.o.o. radi od veljače 2018. godine. Parkirnih mjesta na kojim se obavlja djelatnost ima oko 280 u prvoj zoni i isto toliko u drugoj zoni, a tvrtka je svojim korisnicima omogućila značajne popuste kod kupovine mjesečnih, polugodišnjih, godišnjih, te povlaštenih karata. Zbog zastarjelosti opreme (parkomati su bili stari 15-tak godina, čitači još stariji), te zakonskog okvira da svaki parkomat mora izdavati fiskalizirani račun ako se plaća gotovinom trebalo je značajna sredstva uložiti u obnovu opreme. Tijekom 2020. godine uloženo je 385.500,00 kn u nove parkomate.

 1. Dimnjačarske usluge

Slatina kom d.o.o. dimnjačarske usluge obavlja na području Grada Slatine, te općina Sopje i Nova Bukovica (3.100 korisnika). Tijekom zadnje tri godine uložena su znatna sredstva u nabavku opreme (kamera, analizator plinova, mjerač protoka zraka), a sve u cilju kvalitetnije usluge.  

 1. Trgovina pogrebne opreme

Trgovina pogrebne opreme je komercijalna djelatnost u sklopu Slatina kom-a d.o.o. Kroz trud i napore djelatnika pokušava se ponuditi što bolja usluga našim korisnicima. Tako je tijekom 2018. otvoren izložbeni salon pogrebne opreme u sklopu tržno-opskrbnog centra. 

 1. Gradsko groblje i održavanje groblja

Slatina kom d.o.o. upravlja grobljima na 17 lokacija na području Grada Slatine i prigradskih naselja. Groblja se održavaju sukladno potrebama i stanju na svakome od njih (košenje, odvoz otpada, uređenje staza, orezivanje i rušenje stabala i sl.) Slatina kom d.o.o. je pripremio projekt za uređenje groblja u Kozicama, koji će biti moguće prijaviti na buduće natječaje za sufinanciranje. Također u izradi su projekti  uređenja groblja u Slatini i Sladojevcima (geodetski elaborati su izrađeni). U planu je i izrada projekta za groblje u Senkovcu, a također po potrebi i za druga groblja. Grad Slatina u suradnji s komunalnim društvom Slatina kom d.o.o. traži  prostor za novo groblje jer je postojeće ograničene površine.

 1. Tržnica

Slatina kom d.o.o. kontinuirano radi na povećanju kvalitete usluga i poboljšanju materijalnih uvjeta poslovanja korisnika na tržnici. Zbog pokazane potrebe proširenja zatvorenih prostora u pripremi je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice s fotonaponsnkim panelima na otvorenom dijelu tržnice.  Tijekom 2020. godine Slatina kom i suvlasnici lokala na tržnom centru sklopili su međuvlasnički sporazum, te zatražili ponude za sanaciju krovišta i obnovu fasade tržišno-opskrbnog centra. Procijenjena vrijednost navedenih radova je 504.908,50 kn, bez PDV-a.

 1. Niskogradnja i ostali građevinski radovi

Ova djelatnost je prošla značajnu organizacijsku i kadrovsku promjenu. U proteklom periodu (2017.-2021.) uložena su znatna sredstva u opremu i alate:

 • Vučni rasipač (66.112,20 kn)
 • Vibro nabijač Bomag (13.800,00 kn)
 • Vibro ploča (10.700,00 kn)
 • Kombinirka Terex (464.246,07 kn)
 • Podizna radna košara (192.060,00 kn)
 • Bager točkaš Doosan (376.320,00kn)
 • Mini bager gusjeničar (157.248,00 kn)
 • Auto prikolica za mini bag. (32.500,00 kn)

U istom periodu odrađeni su mnogi poslovi od kojih su veći:

2017.

 • održavanje makadamskih cesta 704.515,23 kn
 • sanacija ceste Rudolfa Kolibaše 178.186,21 kn
 • sanacija ceste u ulici Tina Ujevića 404.908,52 kn
 • sanacija ceste u ulici Milke Trnine 259.685,90 kn
 • sanacija ceste u ulici Š. Zrinskog  394.392,39 kn
 • vodoopskrbna mreža Turbina II 496.623,70 kn
 • rekonstrukcija dijela Strossmayerove ulice 151.810,27 kn
 • rekonstrukcija kanalizacijskih poklopaca u Sunčanoj ulici 52.164,25 kn
 • izgradnja javne rasvjete Turbina poduzetnička zona 112.361,06 kn
 • sanacija udarnih jama 33.339,93 kn
 • sanacija dijela pješačke staze Potočani 265.312,99 kn
 • sanitarno fekalna kanalizacija Čađavica izgradnja kolektora 348.331,50 kn
 • sanacija ceste na ulazu u Vinogradsku 122.630,65 kn
 • izgradnja pješačke staze Trg Ruđera Boškovića 37.997,50 kn
 • izgradnja pješačke staze na groblju u Slatini 106.161,35 kn
 • izgradnja distributivne vodovodne mreže Dobrović 216.516,80 kn

2018.

 • dogradnja kanalizacijskog sustava u Orahovici 2.028.730,26 kn
 • sanacija ceste u dijelu ulice Banovačka u slatini 84.760,09 kn
 • sanacija u dijelu ulice A.G. Matoša u Slatini 91.405,13 kn
 • održavanje makadamskih cesta poljskih puteva te sustava odvodnje oborinskih voda sa javnih površina 679.427,32 kn
 • sanacija udarnih jama na asfaltnim kolnicima nerazvrstanih gradskih ulica u slatini 193.726,86 kn
 • magistralni spojni cjevovod Sladojevci – Slatina 498.812,32 kn
 • sanacija ceste u dijelu ulice odvojak Potočani 138.322,25 kn
 • sanacija ceste u dijelu ulice I. Meštrovića 125.808,19 kn
 • sanacija ceste u dijelu ulice Marka Marulića 82.218,40 kn
 • sanacija ceste u dijelu ulice Vjenceslava Novaka u Slatini 163.724,61 kn
 • održavanje horizontalne signalizacije na području Grada Slatine 67.931,60 kn
 • izgradnja vodovodne mreže za naselje Miholjački Martinci 496.435,10  kn
 • izgradnja javne rasvjete u dijelu Poduzetničke zone Turbina 1 u Slatini 199.530,00 kn
 • izgradnja nogostupa u ulici V. Nazora u Slatini 319.077,33 kn

2019.

 • održavanje makadamskih cesta, poljskih puteva te sustava odvodnje oborinskih voda s javnih površina 781.324,52 tis kn
 • sanacija udarnih jama 106.618,34 kn
 • sanacija ceste u dijelu ulice Tina Ujevića u Slatini 95.170,20 kn
 • sanacija ceste u dijelu A. Mihanovića 317.505,75 kn
 • izgradnja vodovodnog priključka Ul. P. Preradovića 49.347,90 kn
 • izgradnja vodovodnog priključka Novaki 45.117,40 kn
 • sanacija gradskih ulica Kolodvorska (prema betonari) 671.640,36 kn
 • sanacija gradskih ulica Kralja Zvonimira, nogostup (prema obilaznici) 153.123,44 kn
 • rekonstrukcija javne rasvjete (ulica I. Meštrovića i Cvjetna) 148.980,60 kn

2020.

 • održavanje makadamskih cesta 612.554,41 kn
 • izgradnja pješačke staze Lovačka 129.610,52 kn
 • sanacija pješačke staze na groblju u Slatini 98.925,70 kn
 • sanacija ceste u ulici Lipa 34.962,25 kn
 • sanacija ceste u ulici Voćinska 35.162,54 kn
 • sanacija ceste u ulici Vinogradska 147.130,96 kn
 • sanacija ceste u ulici Stublovačka 149.025,55 kn
 • sanacija ceste u ulici Bistrica 152.730,04 kn
 • sanacija udarnih jama 129.934,52 kn
 • sanacija pješačke staze Potočani (od Ribnjaka do ulice Mirna) 229.189,87 kn
 • sanacija ceste u ulici D. Domjanića 272.391,96 kn
 • sanacija parkirališta na groblju u Slatini 191.102,00 kn

2021.

 • sanacija pješačke staze u ulici Stublovačka 47.561,62 kn
 • održavanje makadamskih cesta 150.221,38 kn
 • sanacija pješačke staze Potočani (od Mirne do ulice Banovačka) 196.361,45 kn
 • izgradnja pješačke staze u ulici M. Hrvatske 94.587,34 kn
 • izgradnja nadstrešnice – autobusna stajališta 45.400,00 kn
 1. Zajednička pričuva stambenih zgrada

Slatina kom d.o.o. upravlja sa 62 višestambene zgrade u Slatini. U periodu od 2017. do 2021. godine iz stambene pričuve u radove sanacije krovišta i stolarije uloženo je 893.052,07 kn. Interes za energetsku obnovu sredstvima EU pokazalo je nekoliko višestambenih zgrada u gradu Slatini, a za dvije zgrade upravitelj Slatina kom d.o.o. je pripremio projektnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na buduće natječaje. Ukupni trošak za izradu projektne dokumentacije iznosio je 68.322,50 kn, a iznos ukupnih troškova za planiranu energetsku obnovu  navedenih zgrada je 3.021.136,00 kn.

 1. Jedinica održavanja javne rasvjete i elektro instalacija

Slatina kom održava oko 3.000 rasvjetnih tijela na području grada Slatine i prigradskih naselja. Pored kontinuiranih poslova zamjene postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitim, tvrtka Slatina kom je u suradnji s Gradom Slatinom u pripremi projekta s HEP ESC-om po principu ESCO modela.

PLANOVI

 • Nabava vozila i alata za održavanje čistoće javnih površina – čistilica. Povećat će se kvaliteta usluge koja se pruža gradu, čišće ulice i nogostupi.
 • Kontinuirano educiranje stanovništva/korisnika o problematici odvajanja i prikupljanja otpada
 • Uređenje kazete/površine za privremeno skladištenje i obradu građevinskog otpada
 • Nabava stroja za mljevenje građevinskog otpada
 • Uređenje reciklažnog dvorišta
 • Edukacija djelatnika za dimnjačarsku djelatnost – kronični nedostatak ovlaštenih dimnjačara na našem području
 • Izrada projektnih elaborata opremanja i uređenja 5 najvećih groblja na području Grada i prigradskih naselja
 • Izrada projektne dokumentacije za komunalni pogon
 • Pripremne radnje za formiranje novog groblja u Gradu Slatini
 • Ulaganje u obnovu krova, fasade i ograde oko tržnice
 • Izgradnja nadstrešnice na tržnici sa fotonaponskim panelima, za tekstil
  (mf/Izvor: Slatina kom d.o.o./Foto: Mihaela Feldi, arhivske fotografije)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button