DOGAĐANJANASLOVNICA

Pogled na izgradnju Retencije Stublovac u Slatini tijekom mjeseca rujna 2023.

U proljeće ove, 2023.  godine započela je izgradnja Retencije Stublovac na potoku Stublovac, desnom pritoku potoka Potočani, uzvodno od naseljenog područja na jugoistočnom dijelu grada Slatine, u svrhu obrane od poplave nizvodnog područja.

Potok Stublovac ima izrazite karakteristike brdskog toka te kod pojave intenzivnih oborina s brzom koncentracijom protoka i naglim dotokom u Potočane, ugrožava ceste, željezničku prugu i stambene objekte istočnog dijela grada smještenog uz potoke Stublovac i Potočani. Sprječavanje naglog dotoka vode i nekontrolirano razlijevanje nizvodno moguće je zadržavanjem voda uzvodno u retenciji, iz koje će postupno otjecati količina vode koju može prihvatiti nizvodno korito.

Retencijski prostor Retencije Stublovac formirat će se izgradnjom nasute zemljane brane. Duljina pregrade u kruni je 186 m, a na najvišem dijelu kod evakuacijske građevine visina brane je 6,10 m. Retencijski prostor do kote preljeva ima površinu od 83.000 m2 i osigurava volumen od 147.500 m3 što omogućava zahvaćanje vode 100-godišnjeg vodnog vala.

U okviru projekta Retencije Stublovac uredit će se i nizvodni dio potoka Stublovac do uljeva u potok Potočani, te potok Potočani u duljini od 2.000 m, nizvodno od propusta u Stublovačkoj ulici do slatinske obilaznice.

Investitor ove za Slatinu vrlo značajne vodnokomunalne građevine su Hrvatske vode, a realizaciju projekta vodi Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu iz Osijeka. Izvođači radova su zajednica ponuditelja Jet-set d.o.o. Vrbanja i Osijek Koteks d.d. Osijek, s podizvoditeljima Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac i Conducting d.o.o Vinkovci.

Vrijednost ulaganja iznosi preko 1,6 mil. eura, a oko 60% sredstava je osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostali dio osiguravaju Hrvatske vode.

Planirani rok izvođenja radova iznosi 2 godine, a Grad Slatina i gradonačelnik Denis Ostrošić prate razvoj ovoga značajnog projekta za Slatinu te održavaju redovitu komunikaciju s investitorom i ostalim subjektima uključenima u njegovu realizaciju.
(mf/Izvor: Grad Slatina/Foto: Robert Turkalj)

FOTO: Položaj Retencije Stublovac u odnosu na grad i stanje radova početkom mjeseca rujna

 

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button