NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se 2. listopada

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati 2. listopada u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 18 sati. Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1.  Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 29. kolovoza 2017. godine, 
 2. Aktualni sat,
 3.  Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Grada Slatine u 2016. godini,
 4. Razmatranje Informacije o radu i problematici Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2016. godinu,
 5. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „Komrad“ d.o.o. Slatina za 2016. godinu,
 6. Razmatranje Izvješća o poslovanju Društva „SLATINA KOM“ d.o.o. za 2016. godinu,
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Suncokret“ Slatina za pedagošku 2016./2017. godinu,
 8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina za pedagošku 2016./2017. godinu,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenošenju poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju na području Grada Slatine,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Slatina,
 11. Izbor predsjednika i članova Odbora za razmatranje problematike ostvarivanja prava nacionalnih manjina,
 12. Izbor predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe,
 13. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova,
 14. Izbor predsjednika i jednog člana Socijalnog vijeća Grada Slatine,
 15. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun,
 16. Donošenje rješenja o određivanju jednog predstavnika Grada Slatine u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Grada Slatine,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Slatine,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Slatine
 19. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button