DOGAĐANJANASLOVNICA

Otvoren Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Slatine za 2024. godinu

Grad Slatina je objavio Natječaj za financiranje programa i projekata udruga sredstvima Proračuna Grada Slatine za 2024. godinu. Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnikom o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine.

Po pojedinom natječaju financirat će se najviše 20 projekata, osim za Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za koji je predviđeno financiranje 26 projekata.

Jedan prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 100 eura, a najveći 2.600,00 eura.

Ukupni iznosi koji će se temeljem raspisanih Natječaja po prioritetnim područjima moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Grada Slatine i ciljevi definiranim strateškim dokumentima su sljedeći:

  • Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravlja za 2024. godinu – 18.000,00 eura
  • Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2024. godinu – 33.000,00 eura
  • Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2024. godinu – 30.000,00 eura
  • Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2024. godinu – 30.000,00 eura
  • Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2024. godinu – 10.000,00 eura

Javni poziv športskim udrugama za financiranje programa javnih potreba u poticanju amaterskog športa za 2024. godinu – 180.000,00 eura.
Ovaj poziv objavljuje Zajednica športskih udruga

Rok za predaju projektnih prijedloga sukladno uvjetima Natječaja je 25. veljače 2024. godine.

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu potražiti na službenoj web stranici Grada Slatine, a za sve dodatne upite mogu se obratiti na mail gradska.uprava@slatina.hr.

(mf; Izvor: Grad Slatina)

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button