DOGAĐANJANASLOVNICAOPĆINE

Općinsko vijeće Općine Čađavica održalo 13. sjednicu, sve su točke dnevnog reda usvojene

Općinsko vijeće Općine Čađavica u ponedjeljak, 12. lipnja u prostorima Općine održalo je svoju 13. sjednicu. 
 
Na sjednici, kojom je predsjedao Josip Piskać, bilo je 19 točaka dnevnog reda koje su usvojene, i to: 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 
2. Aktualni sat,
 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju  Godišnjeg obračuna proračuna Općine Čađavica za 2022. godinu,
 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2023. godinu,
 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čađavica ostvarenog u 2022. godini,
 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Čađavica,
 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje i Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica,
 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju poticajne nagrade liječniku opće/obiteljske prakse i stomatologu u Općini Čađavica,
 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u  vlasništvu općine Čađavica,
 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Čađavica,
 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju zamolbe za darovanje nekretnine u korist Općine Čađavica,
 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju prostorija mjesnih domova na području Općine Čađavica,
 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za grobljanske usluge,
 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta,
 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2022. godinu,
 
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sustavne preventivne deratizacije za 2023. godinu,
 
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čađavica povodom obilježavanja Dana Općine Čađavica 29. lipnja 2023. godine,
 
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke povodom zamolbe Sportske udruge Zvonimirovac,
 
19. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za projekt “Izgradnja rekreacijskog igrališta”.
 
nm(Općina Čađavica)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button