DOGAĐANJANASLOVNICASPORT

Održane edukacije u sklopu programa Fair play za trofej

Tijekom listopada i studenoga 2021. godine održana su tri edukativna predavanja za članove Hrvačkog kluba Slatina.

Edukacije su organizirane u Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina.

Prvo predavanje održano je 15. listopada 2021. na temu nenasilja u sportu (predavač: Borivoje Kocić) dok su druga dva predavanja na temu fair playa održana 19. i 20. studenoga 2021. godine (predavač: Danijel Kolomaz).

Kroz edukaciju na temu nenasilja u sportu predstavili su se oblici nenasilja i njihov utjecaj na život pojedinca. Osim klasičnih oblika nasilja dotaknuo se i jedan poseban oblik nasilja, a to je navijanje.

Cilj edukacija o fair playu bio je educirati djecu i mlade o vrijednostima fair playa i tolerancije. Sekundarni ciljevi edukacija jesu smanjenje vršnjačkog nasilja, izgradnja duha tolerancije i zajedništva, uvažavanje i poštivanje pojedinaca kao i pisanih i nepisanih pravila. Fair play nije samo teorija već stav koji se manifestira u ponašanju. Predavači su kroz edukacije pridonijeli kreiranju toga stava.

Sudionicima edukacije predstavljena su temeljna načela fair playa: pošteno natjecanje, poštivanje protivnika, prijatelja, natjecatelja, sudaca i navijača, prijateljstvo, timski duh, jednakost (natjecanje pod jednakim uvjetima), poštivanje nepisanih pravila, kao što su integritet (poštenje i jaka moralna načela), solidarnost (podržavanje drugih i dijeljenje osjećaja, ciljeva i snova, uzajamna podrška na borilištu i izvan njega), tolerancija, briga, izvrsnost i radost. Fair play je važan dio uspješnog uključivanja, promicanja i razvoja u sportu i životu, podučava osobe toleranciji i poštivanju drugih. Fair play natjecateljima omogućuje da se integriraju u društvo i stvaraju osjećaj timskog rada.

Edukacije su organizirane u sklopu programa Fair play za trofej kojeg sufinanciraju Ministarstvo turizma i sporta i Grad Slatina. Ministarstvo turizma i sporta navedeni program sufinancira u iznosu od 120.000,00 kn. 

 

           

                     

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button