DOGAĐANJANASLOVNICA

Održana izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Jučer je u Hrvatskom domu u Slatini održana izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika.
Na dnevnom redu našle su se samo dvije točke, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine, te Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine.

Nakon usvajanja dnevnog reda uvodno je izlaganje održao dr. sc. Damir Novotny, predstavnik zagrebačke konzultantske tvrtke za pružanje podrške u ažuriranju gradske razvojne strategije, T&MC Group, te gradskim vijećnicima predstavio Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine s naglaskom na strategiju „Slatina – pametan grad“ (Smart City), dok je Plan razvoja turizma Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine predstavila direktorica Turističke zajednice grada Slatine Vanja Lazić.

Plan održivog razvoja Grada kao i Plan razvoja turizma temeljni su strateški akti kojima se definira smjer razvoja Grada Slatine u navedenom periodu i važni su dokumenti koje će Grad koristiti prilikom povlačenja sredstava iz Europskih fondova, a izradit će se na temelju detaljne analize postojećeg socio-ekonomskog stanja na području Grada, kao i na utvrđivanju postojećih resursa, problema i potreba.

Budući da plan razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje i donosi za razdoblje od pet do deset godina Plan održivog razvoja Grada i Plan razvoja turizma Grada uskladiti će se s nacionalnom razvojnom strategijom  „Hrvatska 2030“,  u okviru koje se definira i nacionalna strategija razvoja turizma.

Planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, te mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj razini).

Plan se donosi kako bi se definirao smjer daljnjeg razvoja Grada te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem Grada Slatine sukladno potrebama stanovnika, uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa, a cilj mu je omogućiti usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i unapređenja kvalitete života na području Grada Slatine sukladno načelima održivog razvoja, te ujednačenog razvijanja svih sastavnica gospodarstva na području Grada Slatine na koje turizam ima posredan ili neposredan učinak.
Nakon kraće rasprave gradski su vijećnici jednoglasno donijeli obje odluke.
(mf/Foto: Mihaela Feldi)


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button