DOGAĐANJANASLOVNICA

Održana 7. sjednica Savjeta mladih Grada Slatine

U srijedu, 30. siječnja, u maloj vijećnici Gradske uprave Grada Slatine održana je 7. sjednica Savjeta mladih Grada Slatine kojom je predsjedao predsjednik Savjeta Mario Đurinić, a  kojoj je prisustvovala i zamjenica predsjednika Gradskog vijeća Grada Slatine Martina Tepeš.

Dnevni red se sastojao od usvajanja zapisnika sa 6. sjednice SMGS, Izvješća o  aktivnostima proteklog razdoblja, izvješća o suradnji s airsoft udrugom na humanitarnoj akciji darivanja potrebitih,  fazi provedbe projekta „Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju  ovisnosti”, obuci članova savjeta mladih na županijskoj razini u Virovitici  održanoj 17.studenog 2018. i druge.

Govora je bilo i o prihvaćanju Plana i programa rada SMGS za 2019. od strane Gradskog vijeća. Također,   predsjednik je informirao članove o aktivnostima koje slijede u prvoj polovici 2019. godini, a koje su  članovi Savjeta svojim prijedlozima nadopunili. Na sjednici je usvojeno i Izvješće o radu za 2018. godinu, koje će biti predano u zakonskom roku do 31. ožujka na usvajanje gradskom vijeću grada Slatine.

Raspravljalo se i  o nadolazećem 3. Kongresu savjeta mladih u Zagrebu koji će se održati od 08.-09. veljače 2019. u organizaciji Koordinacije savjeta mladih RH. (Tekst i foto: Marijo Kokorić)


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button