DOGAĐANJANASLOVNICA

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Jučer je u Hrvatskom domu u Slatini održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine kojom je predsjedao Robertino Repić, predsjednik Gradskog vijeća.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle sjednice gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš iznio je Informaciju o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. prosinca 2016. godine do 14. ožujka 2017. godine. Od općih i pojedinačnih akata između ostalog gradonačelnik je izdvojio Odluku o jednokratnoj pomoći za novorođenu djecu koja je povećana sa 700 kuna na 1000 kuna za prvo dijete, 2000 kn za drugo dijete te za treće i svako slijedeće dijete na 3000 kuna. Izdvojio je prijavu za rekonstrukciju ceste za Golenić na Mjeru 7.2.2. „Ulaganja u nerazvrstane ceste“ čija procjena ulaganja iznosi 7.378.000,00 kuna. Također je istaknuo da su na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja prijavljena dva projekta koja su prošla administrativnu provjeru, a to su „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Strossmayerovoj ulici“ i „Sanacija zgrade mjesnog doma u ulici Vladimira Nazora u Slatini“. Na natječaj Ministarstva graditeljstva prijavljena su dva projekta „Izgradnja nogostupa u ulici Vladimira Nazora u Slatini“ i nabava komunalnog stroja za održavanje javnih površina. Na javni poziv Ministarstva graditeljstva Grad Slatina u suradnji sa VIDRA-om predao je projekt: „Energetska obnova zgrade jaslica DV Zeko Slatina“. Od pripremljenih projekata koji su spremni za predaju gradonačelnik je izdvojio projekt Grada Slatine i mjesnog odbora Donji Meljani koji je rađen u suradnji sa LAG-om Marinianis i Gradskom razvojnom agencijom Slatina pod nazivom „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene: Društveni dom u Donjim Meljanima“. Pripremljen je i projekt „EPI centar sequoia Slatina“ o kojem je više riječi bilo u nastavku sjednice. Izdvojio je radove na rekonstrukciji ceste u Sunčanoj ulici i sanaciju ceste na ulazu u ulicu Tina Ujevića,  te istaknuo da su napravljeni troškovnici za sanaciju nerazvrstanih cesta u 2017. godini te je u postupku zaključivanje ugovora za sanaciju ceste u dijelu N.Š. Zrinskog i sanacija ceste u ulici A.Mihanovića. U pripremi je zaključenje ugovora za sanaciju nogostupa u Potočanima od ulaza do ulice Ribnjak u skladu sa prometnim elaboratom u kojem je odobreno označavanje 2 pješačka prijelaza. Ugovorena je izgradnja nogostupa pokraj crkve blaženog Ivana Merza. Hrvatske ceste su provele natječaj za sanaciju ceste u Kolodvorskoj ulici u Slatini i početak radova se očekuje u travnju ove godine. Na stadionu NK Slatine odrađeni su nužni popravci i u pripremi je ugradnja solarnih panela na krovištu za potrebe pripreme tople vode.

Gradonačelnik je istaknuo i sudjelovanje na sajmu gospodarstva Viroexpo. Sumirao je i dobre rezultate LAG-a Marinanis koji su prijavili projekte za sufinanciranje osiguranja usjeva za  64 poljoprivrednika, po podmjeri  6.1. prijavljeno je 6 mladih poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 300.000 eura te po podmjeri 6.3. u iznosu od 15.000 eura prijavljeno je 20 projekata.  Također je istaknuo da je u Ministarstvu poljoprivrede u veljači potpisao ugovor sa ravnateljicom agencije za plaćanja u poljoprivredi o dodjeli sredstava za provođenje lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis u iznosu od gotovo milijun eura. Virovitičko-podravska županija je prijavila projekt mreže inkubatora vrijedan 27 milijuna kuna u sklopu kojeg će se obnoviti i staviti u funkciju tr nova inkubatora od čega će biti jedan i u Slatini, u staroj zgradi Doma zdravlja“. Kroz prekograničnu suradnju odobren je projekt Hrvačkog kluba Slatina pod nazivom „Oživljavanje starih hrvačkih tehnika“ vrijedan 1.116.000,00 kuna kojeg je pisala Gradska razvojna agencija Slatina. Također je na istom natječaju prošao projekt OŠ Eugena Kumičića i SŠ Marka Marulića  vrijedan 1.874.000,00 kuna, a projekt je pisala VIDRA.

Gradonačelnik je također naglasio da se poslovanje Grada Slatine u proteklom razdoblju dovelo u pozitivnu bilancu.

Na aktualnom satu je postavljeno pitanje o zdravstvenoj ispravnosti vode koju Slatinčani dobivaju vodoopskrbnim sustavom. Direktor Komrad d.o.o. Miran Janečić ukratko je pojasnio  način crpljenja i dopreme vode do kućanstava te istaknuo da se analiza vode radi 2 puta mjesečno na 5 uzoraka u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Sveti rok iz Virovitice te  sa županijskim odjelom za zdravstvenu i socijalnu skrb jedna analiza sa četiri uzorka. Istaknuo je da od kada je modernizirano vodocrpilište nije bila niti jedna negativna analiza vode te nije bilo zamućivanja zbog velike dubine bunara iz kojih se voda crpi. Zaključio je da Slatina ima jednu od kvalitetnijih voda u Republici Hrvatskoj i da ju građani mogu bez bojazni konzumirati.

Ravnateljica Gradske razvojne agencije Slatina Danijela Maravić odgovorila je na pitanje o zapošljavanju u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatina te istaknula da će im biti potrebno još kvalitetnih mladih osoba za uspješan i kvalitetan rad.

Bilo je riječi i o sigurnosti pješaka na križanju ulice bana Josipa Jelačića i Trga sv. Josipa gdje je  pročelnica Odjela za gospodarenje prostorom Vesna Klement  pojasnila da su prije nekoliko godina poništena parkirna mjesta uz pješački prijelaz te da je Županijska uprava za ceste nadležna za prometne znakove. Sa Županijskom upravom za ceste je već nekoliko puta održan razgovor na tu temu te je dogovoren sastanak na kojem će se raspraviti osim o lokaciji prometnih znakova i utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju nove javne rasvjete u pojasu županijske ceste na Trgu sv Josipa i Šetalištu Julija Burgera. Također će se izvidjeti situacija o mogućnosti promijene parkirnih mjesta iz okomitih u vodoravne uz spomenutu županijsku cestu. Izgradnja javne rasvjete je planirana do početka ljeta ove godine.

Ravnateljica Gradske razvojne agencije Slatina Danijela Maravić predstavila je projekt „EPI centar Sequoia Slatina“  koji će biti prijavljen na javni poziv „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ pri Ministarstvu regionalnog razvoja RH. Riječ je o ulaganju u zemljište gdje se nalazi golemi mamutovac i javni park uz sekvoju koji su Zaštićeni spomenici prirodne baštine. Riječ je o skoro  hektar i pol  zemljišta  gdje će se obnoviti i izgraditi posjetiteljski centar(veća zgrada)  i interpretacijski centar (manja zgrada), poučne staze, solarni info pult, dječje igralište… Vrijednost projekta  je 20.500.000,00 kuna, a prijedlog je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo.

Vijeće je također prihvatilo inicijativu „Grad prijatelj djece“. Uvjete koje Grad Slatina mora ispuniti i proceduru kako do te titule doći predstavila je Snježana Kupres, tajnica Saveza Društava „Naša djeca“ Hrvatske

Od ostalih točaka na Dnevnom redu izdvojilo se Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu čiji rad i stav djelatnika su pohvalili vijećnici Vujanović i Ostrošić. Spomenuta je i mogućnost osnivanja dramske sekcije i povratka kazališta kroz sudjelovanje djece i škola sa područja Slatine.

Također je pohvaljen i rad Zavičajnog muzeja Slatina koji je, unatoč malom broju djelatnika, uspio dostignuti zavidnu razinu, a koja je dostignuta prvenstveno radom ravnateljice Dragice Šuvak.

Vijeće je izabralo i novi saziv Gradskog savjeta mladih u koji su izabrani sljedeći članovi: Đurinić Mario, Gribl Ivan, Hodak Robert, Letić Goran, Randelj Juraj, Rešetar Ivan, Šljivac Višnja, Tomić Dejan i Vidas Ivana.(www.slatina.hr)


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button