NASLOVNICAOPĆINE

Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

U Čađavici je u ponedjeljak, 6. lipnja održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

Predsjednik Općinskog vijeća, Josip Piskać predložio je sljedeći dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Aktualni sat, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financijskoj potpori studentima, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu financiranja predstavnika srpske nacionalne manjine Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i elektromontažnih radova na području Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju provođenja postupka  dodjele koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno skupljenih frakcija komunalnog otpada s područja Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o načinu gospodarenja otpadom za 2015. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju jednosmjerne ulice u naselju Čađavica, Informacija o protokolu obilježavanja dana Općine Čađavica za 2016. godinu, Informacija o prijavljenim projektima općine Čađavica, Razno.

Svi prijedlozi i odluke usvojene su jednoglasno.

(mk / Foto: R. Turkalj)


Related Articles

Back to top button
Wordpress Content Copy blocker plugin by JaspreetChahal.org