NASLOVNICAOPĆINE

Održana 19. sjedica Općinskog vijeća Općine Čađavica

Općinsko vijeće Općine Čađavica održalo je svoju 19. sjednicu Vijeća na kojoj je razmotren i usvojen Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024. godine.

Općinski su vijećnici donijeli Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Čađavica nak č.br. 3108/1“. Procijenjena vrijednost izgradnje ceste iznosi ukupno 938.880,00 € (s PDV-om), a ista će se nominirati unutar intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nadalje se razmotrio prijedlog povećanja naknada za novorođenčad koji je pohvaljen i podržan od strane vijećnika te je jednoglasno donesena II. Izmjena i dopuna Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Ovom Odlukom povećavaju se jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta tako da će novčana pomoć za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva umjesto dosadašnjih 270,00 € iznositi 300,00 €, za drugo dijete umjesto dosadašnjih 400,00 € naknada će iznositi 600,00 € te za svako treće i daljnje dijete iznos se povećava sa 670,00 € na 800,00 €.

Još jedna točka kojom se izravno pomažu obitelji s područja Općine Čađavica je donošenje Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine Čađavica u 2024. godini. Općina Čađavica ovim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja i unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine Čađavica namjerava pomoći svom stanovništvu u rješavanju stambene problematike. Program obuhvaća dvije mjere i to potporu pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica. Druga mjera je potpora pri gradnji ili rekonstrukciji stambenog objekta.
Visina naknade po objema mjerama iznosi 2.000,00 € koja se uvećava za 500,00 € za svako dijete mlade obitelji u trenutku prijave na Javni poziv.
Sve navedeno, dokaz je da Općina Čađavica vodi brigu o infrastrukturnom razvoju Općine Čađavica kao i o mladima i mladim obiteljima s područja Općine.
(mf; Izvor: Općina Čađavica)

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button