DOGAĐANJANASLOVNICAPOLITIKA

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Jučer (ponedjeljak) je u gradskoj vijećnici u zgradi Hrvatskog doma u Slatini održana 12. sjednica Gradskog vijeća kojoj se pod predsjedanjem predsjednika istoga Tome Tomića odazvalo 11 od ukupno 15 vijećnika, a uz koje su istoj prisustvovali gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić, njegov zamjenik Ilija Nikolić i gradski pročelnici Marin Kokorić i Krunoslav Šarabok, koji su inače ponudili odgovore na postavljena pitanja vijećnicima Kluba vijećnika HDZ-HSLS i SDP-FOKUS.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda od 17 točaka i zapisnika s prethodne sjednice uslijedio je aktualni sat na kojemu su klubovi vijećnika SDP-FOKUS i HDZ-HSLS postavili ukupno 16 opširnih pitanja od kojih su brojna izazvala žestoke rasprave koje su se protegle na puna dva sata. Građani su tako mogli čuti kako je plaćanje parkinga i dalje na snazi, kako je održavanje manifestacije “Slatinsko ljeto” još uvijek upitno, te kako su sredstva za ovogodišnje održavanje Moto susreta trenutno smanjena na ukupno 2.600,00 eura. Jedno od pitanja na koje brojni građani još uvijek čekaju odgovor svakako je pitanje sanacije oštećenja na kolnicima nastala tijekom izvođenja radova na Aglomeraciji. Građani su tako saznali kako i dalje postoje brojni problemi oko izvođenja radova, no tvrtka Ersa je obavezna sanirati asfaltne površine, međutim, ako to ne naprave, Hrvatske i Županijske ceste će sanirati nastala oštećenja o svome trošku te tvrtki Komrad d.o.o. ispostaviti račun koja će to kasnije nadoknaditi iz jamstvenih sredstava. Novi izvođač radova bi se trebao izabrati do kraja ove godine.

S obzirom na to kako je rekordno kišni svibanj pogodovao razmnožavanju komaraca koji zadaju muke i ljudima i životinjama, ustanovljeno je kako je Grad Slatina zatražio ponudu od tvrtke koja provodi suzbijanje komaraca te će se ista po pristizanju razmotriti. U proračunu su osigurana sredstva za uništavanje larvi komaraca, tako da uskoro možemo očekivati da će se poduzeti nešto po tome pitanju.

Sukladno prijedlogu vijećnika, s dnevnog je reda skinuta točka koja se odnosila na donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o skloništu za životinje za područje Grada Slatine. Grad Slatina od 1. lipnja više ne posluje s tvrtkom Feliks iz Virovitice, ali temeljem narudžbenice do 1. srpnja, do kada se očekuje potpisivanje ugovora, posluje s Veterinarskom stanicom Slatina. Javna nabava je provedena, međutim kako se vijećnici nisu složili da je sve obavljeno transparentno, izglasali su se da se spomenuta točka odgodi za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća dok se ne dostavi dokumentacija predsjednicima klubova vijećnika na temelju koje će donijeti Odluku.

Nakon brojnih polemika i rasprave oko gradskog proračuna, točka Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu nije usvojena. Naime, klub vijećnika HDZ-HSLS i SDP-FOKUS nije prihvatio Izvješće Grada Slatine te isto tako nisu donijeli Odluku o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Slatine iz 2022. godine u 2023. godini.

Također nisu usvojili Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini, Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2022. godini, Izvješće o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2022. godini te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini.

Na sjednici je jednoglasno usvojeno Izvješće o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2022. godinu te Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Slatina.

Donesena je Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom na području Grada Slatine od 2023. do 2026. godine, Odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Slatine, Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Slatine za potpisivanje Sporazuma te Odluka o isknjižavanju iz bilance Grada Slatine sumnjivih i spornih potraživanja.

Točka koja je izazvala najveću raspravu bila je Analiza Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slatine za 2021. godinu. Naime, nakon obavljene revizije za 2021. godinu koja je trajala gotovo šest mjeseci dano je uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i uvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja. Državni ured za reviziju preporučuje i zahtjeva bolje planiranje proračuna i donošenje rebalansa kako bi prihodi i rashodi bili realniji te kako bi ih se moglo lakše pratiti. Vijećnici su se usuglasili da se Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2021. godinu objavi na službenoj stranici Grada Slatine kao i na portalu Radio Slatina. Gradsko vijeće je također usvojilo prijedlog da se na tragu Državnog ureda za reviziju donese Odluka i zaduži gradonačelnika da pokrene raskid Ugovora o zakupu kampusa i zatraži povrat bjanko zadužnice izdane suprotno Zakonu o proračunu.

(Nikolina Mažar/Foto: Damir Jukić)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button